Sogneaftner

Kirkestafet - kirkevandringer i Århus Domprovstis kirker


Foredrag med Søren Ulrik Thomsen

Mandag d. 4. september kl. 19:30

 

Pro Ecclesia - forsvar for gudstjenesten

 

Digteren Søren Ulrik Thomsen elsker den lutherske højmesse og krymper sig hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om.

 

I et foredrag, arrangeret af Sct. Pauls Kirkes ungdomsgruppe i Aarhus, vil digteren fortælle, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt få øjnene op for rigdommen i gudstjenesten. 

 

Han vil gennemgå gudstjenestens forskellige aspekter og perspektivere til andre kirkesamfund, han har besøgt i verden og særligt i USA.

 

På grund af begrænset plads i sognehuset kan det være en fordel at komme i god tid.

 


ONSDAG D. 4. OKTOBER 19:30: "KIERKEGAARDS KIRKESTRID" V. PROF. DR. THEOL NIELS JØRGEN CAPPELØRN

Vi kan denne aften glæde os til et foredrag med Proffessor Dr. Theol. Niels Jørgen Cappelørn, der har beskæftiget sig indgående med Søren Kierkegaard. Han vil belyse emnet "Søren Kierkegaards kirkestrid". Foredraget står i sammenhæng med en planlagt udstilling af billeder om samme emne, malet af Arnt Uhre.

Der er grats entré. Kaffe/te m. brød kan købes på aftenen for 20,-'

Enhver er velkommen.


Foredrag med Kristian Leth

Tirsdag d. 21. november kl. 19:30

 

- om tro, videnskab og historien om det hele

 

Vi lever i et oplyst samfund. Gennem de sidste århundreder har menneskeheden fået tjek på meget: Kopernikus og Galilei fik i fællesskab gjort solen til omdrejningspunkt for jorden, Thomas Edison fik sat skik på elpæren og Alexander Fleming legede med svampe og opdagede derved penicillin. Videnskaben har på mange måder bragt os vidt og i morgen venter der forklaringer, som vi i går regnede for usandsynlige og uopnåelige.

 

Til trods for de mange svar står vi alligevel tilbage med spørgsmål, som videnskaben ikke formår at gribe om. Troen, mystikken og det uforklarlige har til alle tider draget os. 

 

Er tro og videnskab uforenelige størrelser eller lever de to i jævnbyrdighed og gensidighed i samfundet i dag? 

 

Kristian Leth (f. 1980), forfatter og musiker, udgav i 2016 bogen ”Historien om det hele”, hvori han sammen med DNA-forskeren, Eske Willerslev, udforsker videnskabens historiske forhold og det, der ligger uden for den.

 

Foredraget er arrangeret af Sct. Pauls Unge


ONS. 7. FEBRUAR 19:30 "AKTIV DØDSHJÆLP ELLER AKTIV LIVSHJÆLP?" V. OLE HARTLING

Tidligere formand for Etisk råd, Ole Hartling vil belyse emnet "Aktiv dødshjælp eller aktiv livshjælp?"

Gratis entré. Kaffe/te m. brød kan købes på aftnen for 20,-

Enhver er velkommen.

TORSDAG 22. MARTS 19:30 "SALMEDIGTER JAKOB KNUDSEN OG REFORMATOR MARTIN LUTHER" V. BISKOP HENRIK WIGH POULSEN

Biskop Henrik Wigh Poulsen vil holde foredrag om forholdet mellem salmedigteren Jakob Knudsen og den lutherske reformator Martin Luther. Særligt interessant i denne sammenhæng er værket "Angst, Mod - Martin Luther" af Jakob Knudsen. Gratis entré. Enhver er velkommen.

Kaffe/te m. brød kan købes på aftenen for 20,-