Mandsklubben

Aktviteten foregår i sognehuset på bagsiden af Sct. Pauls

Velkommen til Mandsklubbens møder i foråret 2018 i Sct. Pauls Kirkes sognehus.


”Klubben” er en klub for mænd i den modne alder. P.t. er vi i alderen 62 – 94 år.
Vi holder møder en gang om måneden normalt den 4. onsdag. Der holdes 9 møder om året. 
En aftens program forløber sådan:
Vi starter med lidt hyggesnak inden mødet begynder kl. 18.15 og der sluttes ca. kl. 20:30.
Efter et kort indlæg om en af vore ældre eller nyere salmer eller sange synger vi den - med hver sin stemme.
Derefter spiser vi et mindre måltid – enten et par stykker smørrebrød eller måske en varm ret. Til maden er der 1 øl og kaffe.
Det koster 50 kr., der også dækker vin til foredragsholder, der i øvrigt ikke modtager honorar.
Efter foredraget sluttes der af med en salme eller aftensang.


Der betales ikke kontingent eller indskud til klubben.


Har du lyst til at komme til en aften i mandsklubben så tilmeld dig hos skafferen den pågældende aften


Aarhus i januar 2018.
Erik Møller – Mogens Skjøth – Lars Christensen – Henrik Eifer - Preben Sejersen 

Program foråret 2018

Onsdag, den 24. januar - Kl. 18:15

Emne: Mit liv som fritidsfisker

Foredragsholder: Martin Frøkjær-Jensen

Mødeleder: Preben Sejersen

Skaffer: Lars Christensen, 86 13 76 07, lars-gerda@privat.dk

 

Onsdag, den 28. februar – Kl. 18:15

Emne: Tidsmaskinen 1970-1973

Foredragsholder: Flemming Løbner Hagedorn

Mødeleder: Lars Christensen

Skaffer: Erik Møller, 22 35 72 38, edm@km.dk

 

Onsdag, den 28. marts – Kl. 18:15:

Emne: 2 skæbner i 2 krige: Tommy Dinesen og Hans Lunding  

Foredragsholder: Mogens Skjødt

Mødeleder: Erik Møller

Skaffer: Lars Christensen, 86 13 76 07, lars-gerda@privat.dk

 

Onsdag, den 25. april – KL. 18.15

Emne: 10 år med de hellige, 10 år med de rige og 10 år med de fattige

Foredragsholder: Morten Ågård

Mødeleder: Mogens Skjøth

Skaffer: Henrik Eifer, 20 72 76 73, eiferhenrik@gmail.com