Mandsklubben

Aktviteten foregår i sognehuset på bagsiden af Sct. Pauls

Velkommen til Mandsklubbens møder i foråret 2017 i Sct. Pauls Kirkes sognehus.


”Klubben” er en klub for mænd i den modne alder. P.t. er vi i alderen 62 – 94 år.
Vi holder møder en gang om måneden normalt den 4. onsdag. Der holdes 9 møder om året. 
En aftens program forløber sådan:
Vi starter med lidt hyggesnak inden mødet begynder kl. 18.15 og der sluttes ca. kl. 20:30.
Efter et kort indlæg om en af vore ældre eller nyere salmer eller sange synger vi den - med hver sin stemme.
Derefter spiser vi et mindre måltid – enten et par stykker smørrebrød eller måske en varm ret. Til maden er der 1 øl og kaffe.
Det koster 50 kr., der også dækker vin til foredragsholder, der i øvrigt ikke modtager honorar.
Efter foredraget sluttes der af med en salme eller aftensang.


Der betales ikke kontingent eller indskud til klubben.


Har du lyst til at komme til en aften i mandsklubben så tilmeld dig hos skafferen den pågældende aften


Aarhus i januar 2017.
Erik Møller – Mogens Skjøth – Lars Christensen – Henrik Eifer - Preben Sejersen 

Program - efteråret 2017

Onsdag, den 27. september - kl.18.15:

Fritz le Fevre
Emne: Frichs i 125 år

Mødeleder: Lars Christensen
Skaffer: Erik Møller; tlf.  86 14 71 15; mail: EDM@KM.dk

     

Onsdag, den 1. november – kl. 18.15:

Forfatter, tidl. lærer Ove Pedersen, Mårslet.
Emne: ”Så skriv dog! ”

Mødeleder: Preben Sejersen
Skaffer: Henrik Eifer; tlf. 20 72 76 73; mail: eiferhenrik@gmail.com

 

Onsdag, den 22. november – kl. 18.15:

Vi hygger os med hinanden med små fortællinger og evt. en lille konkurrence

Mødeleder:  Mogens Skjøth
Skaffer: Lars Christensen m. fl.; tlf. 86 13 76 07; mail: lars-gerda@privat.dk 
Særlig tilmelding kommer senere