Det' for børn gudstjenester

Det’ for børn er små gudstjenester for børnefamilierne på Frederiksbjerg. 
Det’ for børn er et månedligt tilbud torsdag mellem 17 og 19 om en kort hverdagsgudstjeneste i børnehøjde efterfulgt af fælles aftensmad i sognelokalerne. 

Hver gudstjeneste vil have et tema, som vil præge aftenens indhold, men formen ligger nogenlunde fast fra gang til gang. Det’ for børn afholdes kl. 17 en torsdag i måneden og varer ca. 1½ time inkl. spisning. Maden koster 25 kr. pr voksen og børn er gratis (under konfirmandalderen). 

Det’ for børn er et samarbejde mellem Skt. Lukas kirke & Sct. Pauls kirke, sognepræsterne Erik Møller (Sct. Pauls) og Vibeke Houmøller (Skt. Lukas) sammen med kirke- og kulturmedarbejderne Gitte Wackerhausen og Martin Frøkjær-Jensen. 

Det’ for børn foregår ca. skiftevis i Skt. Lukas kirke & i Sct. Pauls kirke med medvirkende folk fra begge kirker. 

Det’ for børn henvender sig til børn & deres familier i både udformning og tidspunkt, og vi håber hermed at kunne aflaste lidt i den travle hverdag.  

Hold øje med programmet for Det’ for børn her på sitet eller i dit kirkebladet - velkommen!.

Det er sjovt at være til det for børn! Her skal bamserne om bord i Noahs ark...

Hvor og hvornår er der "Det for børn" næste gang...?

Datoerne for "Det' for Børn" i 2017:

12. jan: Lukas

9. feb. : Pauls

9. marts: Pauls

20. apr. : Lukas

11. maj: Pauls

8. juni: Lukas