Aktiviteter for og med ældre

Stop Op caféen

Stop Op caféen er et socialt fællesskab torsdag 14.00-16.00 i kirkens sognehus for alle der har lyst at droppe ind.

Vi mødes næsten hver torsdag året rundt* til kaffesamvær, kort andagt (vi deler nogle kristelige eftertanker, beder fadervor og synger et par salmer) . 

En gang om måneden undt. juli og august er der sogneeftermiddag, hvor der er lidt ekstra underholdning, fortælling, bankospil eller andet.

*Undtaget er Skærtorsdag, Kristi Himmelfartsdag og torsdag mellem jul og nytår.

"Søster" med sin kop kaffe...