Babysalmesang i Sct. Pauls

Babysalmesang i Sct. Pauls

Babysalmesang i Sct. Pauls kirke er et tilbud målrettet til 3-10 måneder gamle babyer, som ledes af Kirke- og kulturmedarbejder Martin Frøkjær-Jensen og sangerinde Ditte Maria Mølgaard.

Babysalmesangsholdene ligger torsdag mellem kl. 10 og 12 i kirken for babyer ifølge med en voksen. Hver gang varer ca. 35 minutter. 

For større børn op til 4 år vil der i samme tidsrum være mulighed for et gratis legestuetilbud i de tilstødende sognelokaler.

Babysalmesangsforløb varer normalt 8 gange og afsluttes med en kravlegudstjeneste ved en af kirkens præster. I ferier og på helligdage aflyses babysalmesang. 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig direkte her på hjemmesiden ved at udfylde online formularen nederst på siden!

Babysalmesang i Sct. Pauls er et tilbud med bindende tilmelding, og vi sætter pris på at modtage afbud, hvis man er forhindret. Kan man undervejs i forløbet ikke længere fortsætte med at deltage, er det ofte en mulighed for andre for at få den ledige plads.

Tilmelding kan også ske til kirkekontoret enten personligt i åbningstiden man.- tors. kl. 9.30-13.00, tors. tillige kl. 15-17, eller på tlf. 86 12 21 54, eller mail: sanktpauls.sognaarhus@km.dk 
Selve aktiviteten er gratis, men vi opkræver dog 40 kr. for kaffe/the m. brød for hele kurset.

Der er et begrænset antal pladser pr. hold, og pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet. Ved større tilmelding opdeles i flere holdtider, med fælles kaffebord mellem holdene. Lederne orienterer i givet fald herom, og der gives mulighed for at ønske hold.

Deltagere opfordres til at medbringe egne tæpper, lammeskind el. lign. til børnene at ligge på.

 

Lidt mere om selve aktiviteten: 

 

Kan babyer synge?

Babysalmesang handler IKKE om at lære babyer at synge, men det kan stimulere barnets musikalske og sansemotoriske udvikling.

Babysalmesang beriger gennem bevægelse, gestik, lyde og andre sanseoplevelser barn og voksen med værdifulde redskaber til at styrke båndene mellem dem indbyrdes.

Babysalmesang kan fremme barnets koncentration og indlæringsevne ved ganske enkle virkemidler, som familien kan genbruge i hjemmet.

Babysalmesang introducerer barnet for den enestående danske salmeskat, således at den lagres i barnets bevidsthed til brug resten af livet. 

 

Men jeg kan ikke synge!

Babysalmesang er IKKE kun for sanglærker og musikalske vidundere, men nærmere et tilbud til barnets nærmeste voksne kontakt.

Babysalmesang kan inspirere forældre og bedsteforældre til at synge og bevæge sig med barnet hjemme og dermed yderligere fremme det tilhørsforhold, som familiens stemmer har skabt med barnet, siden det lå i mors mave.

Babysalmesang giver de voksne flere redskaber til lære barnet at udfolde sig og udtrykke sig gennem bevægelse og lyd.

Babysalmesang kan minde de voksne om deres egen børnelærdom i kraft af genkendelige melodier, klangnuancer, tekstlinier og poetiske billeder og dermed oplive en familiær rigdom, som kan deles med barnet.

 

Men jeg bruger ikke kirken!

Babysalmesang kræver INGEN forhånds-kendskab til kirken. Alle kan deltage!

Babysalmesang er en introduktion til sognekirken, til den danske salmeskat og til dåbens rigdom. En introduktion, der ønsker at skabe fortrolighed med kirkerummet, kirkens aktiviteter og dens personale.

Babysalmesang lægges tilrette, så børn og voksne kan deltage på lige fod, og uden at kirkelige færdigheder forudsættes. Vi søger at åbne kirken på en ny måde og fremme en naturlighed i forholdet til kirken.

Babysalmesang kan desuden bruges som forberedelse til dåb og som hjælp til dåbsoplæring ved at indeholde melodier til dans og til ro, tekster til håb og til tro og Fadervor til barnets bøn. 

 

Spørgsmål og henvendelser!

Har du spørgsmål angående babysalmesang kan du henvende dig til Kirke- og kulturmedarbejder

Martin Frøkjær-Jensen 

Kurser 2020

2021:

 

Vinterforløb FULDTEGNET. 

Uge 4-12 (25/1 - 22/3 undt. uge 7)

 

Forårsforløb (torsdag)

Uge 14-22 (8/4 - 3/6, undt uge 19)

 

Sensommerforløb (torsdag)

Uge 34-41 (26/8-14/10)

 

Efterårsforløb:(torsdag)

Uge 43-50 (21/10-9/12)

Bemærk: babysalmesang for resten af 2020 samt vinterhold 2021 er PT fuldtegnet pga. coronarestriktioner.

Pga. coronarestriktioner har vi desværre ikke mulighed for at indskrive flere til babysalmesang i 2020 eller til vinterholdet 2021.

Dersom coronarestriktionerne hæves eller lempes kan der evt. åbnes for nye tilmeldinger. Hold øje med siden her, samt udmeldingerne fra myndighederne herom. Vil du gerne skrives på en venteliste mv., 
kontakt Camilla Grøndahl Jakobsen eller Martin Frøkjær-Jensen