Præstens klumme v. Morten Aagaard

Du ser ikke verden, som den er – du ser verden, som du er!

Præstens klumme august 2020 v. Morten Aagaard

Jeg har lige bisat en ung mand. Han blev kun 36 år gammel. Han døde af organsvigt pga. et omfattende misbrug. For ikke længe siden var det en ung selvmorder, jeg begravede. Han kunne ikke holde livet ud længere, og valgte til sidst at hænge sig selv. Som korshærspræst, møder jeg hver eneste dag mennesker, der oplever verden som et uudholdeligt sted at befinde sig, og som prøver at dulme deres livssmerte med alkohol eller stoffer.

Jeg forstår godt, deres tanker! Verden er jo ofte forfærdelig, og alle der rammes af ulykker, alvorlig sygdom, kæmpe svigt, dødsfald, ruin eller andet, oplever tilværelsens tilfældighed og uretfærdighed. I sådan en situation er det fristende at give op og svært at bevare håbet om, at livet kan rumme noget bedre.

Når jeg møder et menneske i afmagt, så prøver jeg altid at minde dem om, at vi ikke ser verden, sådan som verden er – men sådan som vi selv er! Verden bliver farvet og formet gennem vore egne mentale filtre, som i vittighedstegningen nedenfor, hvor spritteren hellere vil have sprit i halsen end på hænderne skønt vi ved, at sprit i halsen er dødeligt på lang sigt, mens sprit på hænderne redder liv!

Vi ser ikke verden som den er, men som vi er, og derfor er det også så vigtigt, at vi træner og styrker vores sind. Paulus fortæller os i Romerbrevet, at vi som kristne skal lade Kristus forvandle os, så vores sind fornyes. På den måde kan vi bedre skønne, hvad der er ægte og vigtigt i livet og træffe bedre beslutninger for os selv og for verden. Hele Det Nye Testamente handler dybest set om at lade sig forvandle, handler om at give slip på sit eget og i stedet følge Kristus. ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet” siger Jesus – og hvis I kender mig, så farer I ikke vild i livet! Det er store ord, og svære at virkeliggøre i et udfordret menneskeliv, hvor vores egne tanker og følelser ofte bliver målestokken i stedet for Jesus. Men jeg tænker tit på, at hvor ville vores liv på mange måder bliver rigere, hvis vi lod Jesus forvandle og forny vores sind.

Min erfaring siger mig, at kun Gud og den helt store kærlighed har kraft nok til at forandre mange af de udsatte menneskers liv – ja kun Gud og kærlighed har kraft til at ændre mit eget sind, så jeg heller ikke farer vild. Hvor mange gange har jeg ikke selv forgæves prøvet at ændre dårlige vaner eller tilbøjeligheder, fordi jeg bare ikke har viljestyrke nok. Den Hellige Frans af Assisi vidste det også, og han bad derfor denne bøn, som både du og jeg burde gøre til vores egen!

Herre, gør mig til redskab for din fred.

Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød.

Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger.

Mester, hjælp mig at søge ikke så meget at blive trøstet som at trøste, ikke så meget at blive forstået som at forstå, ikke så meget at blive elsket som at elske.

For det er ved at give, at vi får, ved at tilgive, at vi selv får tilgivelse, ved at miste vort liv, at vi finder det.

Det er ved at dø, at vi opstår til evigt liv.

 

Fred og alt godt

 

Morten Aagaard