Hvad med at finde en at tale med?

Præstens klumme, oktober 2020 v. Flemming Baatz Kristensen

Hvem af os går ikke rundt og tumler med forskelligt, som går os på? Noget vi er kede af … noget vi er udfordret af … Et eller andet vi ikke rigtigt kan få styr på …

Hvad med at finde en at tale med? En man måske ikke kender så godt, en, man har tillid til og tør betro sig til.

Jeg har lagt mærke til, at flere unge opsøger en der er lidt ældre end dem selv og taler med dem med regelmæssige mellemrum. Man taler om en medvandrer, en mentor, en sjælesørger eller bare en voksen at spille bold op ad og få med – og modspil fra. Unge vil ikke gå rundt og lide, så de henvender sig for at få hjælp til afklaring. Det kan voksne og ældre godt lære noget af.

I mit eget liv har jeg det sådan, at er der noget, der formørker mit liv eller noget jeg ikke kan komme til rette med, så opsøger jeg en eller to, jeg kender og stoler på, og vender det med dem. Det er bare godt! Du går ikke alene med det, du bliver lyttet til, og får noget at tænke over, du ikke selv har fundet på og ofte er tilværelsen lettere, når man har delt den med en.

Men hvem skal man henvende sig til?

Det er måske ikke altid så let at finde en.

Prøv at kigge på Sjælesorgsnetværket ved Sct. Pauls kirke”, som jeg er leder for og har været det siden opstarten i 2005. Du kan finde navne og telefonnumre her på undersiden

Det er erfarne mennesker som jeg siger god for. De har empati, de kan lytte, de har prøvet det før, de er i et netværk, hvor de dygtiggør sig, og de har naturlig tavshedspligt og deler ikke hvad der er blevet sagt med andre. Find en af dem, ring og spørg om en samtale. Det er noget de gør i deres fritid, det koster ikke noget, samtalerne vil ofte kunne foregå i samtalerummet i kirken.

Eller spørg en af kirkens fire præster. Vi præster får en stor del af vores løn for at tie stille. Selv vi har to ører og kun én mund. Kontakt en af os, hvis du har lyst til det! Men har de ikke så travlt? Vi keder os aldrig, men vi har tid til den slags og prioriterer det. Det er vores embedspligt at tage imod medlemmer af Folkekirken, der er knyttet til Sct. Pauls sogn, så du har ret til det, og behøver ikke at stå med hatten i hånden. Spørg frimodigt og vi finder ud af noget. Ring eller mail til os

Eller hvad med at gå til skrifte?!

I Folkekirken har vi ikke nogen skriftestol og noget forhæng mellem præsten og den, der vil skrifte, som de har i den katolske kirke. Men også hos os kan man komme og skrifte.

Enhver præst i Folkekirken er nemlig pligtig til at tage imod skriftemål fra et medlem af Folkekirken, der bor i sognet, hvis personen henvender ønsker det. Man kontakter blot den præst, man vil skrifte for og aftaler tid og sted.

Jeg bruger det selv i mit liv og har gjort det i 30 år. Og i årenes løb har jeg taget imod mange skriftemål i præsteværelset eller i præsteboligen og det gør jeg stadig. Her i coronatiden skal man bringe ringe til mig på 21 86 35 80 eller sende en mail fbk@km.dk, så kan vi aftale tid for en samtale.

Det er stærkt at opleve, når folk kommer for at skrifte. Du møder deres liv, de vil have hjælp. Og det er stort at dele fællesskabet om skylden og endnu mere om den befriende tilgivelse.  Du kommer ikke til ulejlighed og du har ret til det! Selv går jeg til skrifte cirka fire gange om året. Ubehageligt ja, og befriende!
Du kan læse mere om skriftemål her!

 

Læs mere i min bog: ”Skyldig og fri”, Credo forlag, 2009. Kian købes for 100 kr. på linket her, eller hos mig.

Og præsten har udvidet tavshedspligt. Ham kan du sige alt til, han siger intet videre og han må ikke melde dig.

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen

Sognepræst (kbf)