Historie og idag

Lejren ved Helligsøe i Thy, ved vintertide

Min forgænger Henning Schjørring, der var korshærspræst ved kirken1978-2001, skriver i kirkens 100 års-jubilæumsskrift et flot stykke omSct. Pauls sogn og Kirkens Korshær. Herfra trækker jeg nogle pointer frem.

Korshæren fik sin tilknytning til sognet i 1933, da den første korshærspræstblev ansat. Det er jo bemærkelsesværdigt, at Sct. Pauls sogn på mange felterer gået forrest i retning af det kirkeligt socialt engagerede. Byens første børnehave er også i sognet. Mange gode kræfter fra Indre Mission i sammenhæng med Missionshuset Eben Ezer har reageret på den sociale nød i sognet fra 1900-1950. På denne måde har der været basis for, at Korshæren kunne få engod forankring i Sct. Pauls, da det besluttes i 1933. I 1937-41 hedder korshærspræstenHaldor Hald, som er en meget afgørende person, for Korshærens selvforståelse.

Da han som chef skriver bogen: "Kirken der forarger", hvor det bliver klart,at evangeliet ikke er noget vidundermiddel til forbedring af menneskers liv, menet godt budskab til syndere og alle der slås for livsmodet.

Meget spændende læsning er også Haldor Halds bog "Brudte skæbner",som netop skildrer hans tid som korshærspræstved Sct. Pauls. Mens Haldor Hald er korshærspræst kommer korshærsgudstjenesterne i gang.

Hidtil foregik forkyndelsen i sammenhæng med byarbejdet, der dengang (fra 22-73) havderamme i Frederiksgade 16. Men i slutningen af 30-erne måtte man midlertidig lukke, også spurgte en af brugerne: "Kan du så ikke holde en gudstjeneste for os?". Og Haldor Hald svarede: "Jo, kan I skaffe menigheden, skal jeg nok skaffe kirken.". Og så kom korshærsgudstjenesterne i gang, som var hemmelige, dvs. ikke offentligt annonceret.

Men man blev inviteret personligt på kaffebarer, hvor de arbejdsløse var, på havnen osv.Og der kom 500!!! I dag er det slet ikke spor hemmeligt, og vi er ikke så mange, mendet ville da være dejligt om vi kunne komme op i nærheden. Der er helt sikkert mangei byen, som ikke kender til korshærsgudstjenesten, og du må gerne gå med bud om densom et supplement til søndagsgudstjenesten.

Korshæren hørte sammen med Sct. Pauls frem til 1959, hvor der blev en udflugt udtil Risskov kirke frem til 1978, hvor Korshæren vendte tilbage til Sct. Pauls. Udflugtenskyldtes, at Sct. Pauls på det tidspunkt havde brug for tre fuldtidspræster. Situationenvar så en anden igen i 78. Jeg forestiller mig ikke, at det kan ske igen, at Korshæren skalflytte rundt i byen i sammenhæng med løsning af andre folkekirkelige problemer.Lige her og nu tænker jeg, at det giver stor tryghed og glæde, at vi ved, vi har en afvore allerstærkeste støtter i biskop Kjeld Holm. Det var et tydeligt udtryk herfor,da biskoppen prædikede i Domkirken ved vores 90-års-jubilæums-gudstjeneste efteråret 2002. Biskop Kjeld Holm var også taler ved Korshærens årsmøde sept 04.Jeg kan anbefale læsning af hans tale og også af vores chef Bjarne Lenau Henriksens årsberetning.

Det er alt sammen tilgængeligt på hjemmesiden www.kirkenskorshaer.dkVi har det godt i Sct. Pauls og glæder os til, når der bliver flere lokaler,som kan danne endnu bedre rammer om vores fællesskaber og basaren.Men vigtigst af alt er det, at vi har det godt i kirkerummet og i sognet. Med etpersonale, der altid er positive og engagerede i forhold til korshærsgudstjenesten.Med et menighedsråd, der også altid bakker op og giver arbejdet gode kår.