Tilknytning til sognet

Tilknytningen til sognet udtrykker sig på fire forskellige felter:

- Korshærspræsten er ansat i Sct. Pauls kirke med en kvote 25 som sognepræst,
og kvote 75 som Korshærspræst. På denne måde er menighedsrådet og sognet medarbejder til, at Kirkens Korshær har en tjeneste, hvor forkyndelsen står i centrum. Og sognet bliver gennem korshærspræstens arbejde og forkyndelse også informeret om og forhåbentlig engageret om Kirkens Korshærs hele virke i Århus. Et virke der har to baser i byen:

A) Nørre Allé 25 med varmestue,
nattjeneste, mødevirksomhed, dagtjeneste med rådgivning, systue og genbrugssalg.
Vi arrangerer også fire lejre om året til Helligsø i Thy.

B) Boformen Tre Ege i Årslev, Århus Vest, hvor der er herberg, arbejdsaktivitetstilbud og
bo-støttevirksomhed.


-Korshærsgudstjenesten afholdes hver 3. onsdag i måneden kl. 19.30 (undtagen juli).
En gudstjeneste, der har en levende, broget menighed. En gudstjeneste med både personlig absolution (syndstilgivelse) og nadver. Efter hver gudstjeneste er der kaffebord, fællessang og nyheder om Korshærens virke. Et dejligt fællesskab, som alle er velkomne til at deltage i. Vi slutter 21.30.


-Basaren. Vi afholder basar hvert år – Palmelørdag. Her er der altid
stopfyldt og en god stemning. Gode gevinster, dejligt smørrebrød og mange gode snakke.
Og et godt udbytte af anstrengelserne til gavn for arbejdet.


- "Gengangere". Der er en dejlig kreds af personer, der både kommer i Sct. Pauls kirke om
søndagen og til hvedag, og som også bakker op om Korshærens arbejde. Dels ved at komme til gudstjeneste og basar. Men også ved bla.a. at lave frivilligt arbejde omkring kaffebordet efter korshærsgudstjenesten. Samtidigt vil jeg gerne efterlyse, at vi har brug for nye frivillige.
Det ville være dejligt om forankringen i sognets menighed kunne styrkes yderligere.

a)Vi kan bruge folk, der fire gange om året laver kaffe-arrangement ved gudstjenesten

b) Vi mangler frivillige i vores nattjeneste. Nærmere oplysninger hos lederen Ove
Lauritsen.

c) Vi mangler altid frivillige til vores mange genbrugs-butikker. Hvor den ældste
i organisationen befinder sig lige i nabolaget. Rodekassen på Frederiks Allé.
Nærmere oplysninger herom – kontakt Korshæren 8612 5666, og spørg efter
Anne Lise Jørgensen. Hun kan også altid bruge nye hænder til vores basar.