Identitet

Identitet

Kirkens Korshær er en selvejende landsorganisation, der er et led i Den Danske Folkekirkes arbejde.
Kirkens Korshær er en frivillig diakonal organisation, der i videst muligt omfang samarbejder med lokale Folkekirkemenigheder.

Kirkens Korshær har hjemsted i København, hvor den er stiftet den 12. oktober 1912.
Korshærens målsætning er at yde hjælp til nødstedte mennesker. Kirkens Korshærs målsætning søges nået gennem:

a) omsorgs- rådgivnings- og behandlingsarbejde
b) gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse
c) information og dokumentationsarbejde, samt menings- og holdningsdannende virksomhed.

Hvis du vil læse mere om de konkrete former for arbejde og vores selvforståelse, så klik til Korshærens hjemmeside og søg under linket: "Hvem er vi" – www.kirkenskorshaer.dk

Følgende fire formuleringer udtrykker Kirkens Korshærs selvforståelse:

- En solidarisk kirke

som vil være talerør for de svage i samfundet

-En protesterende kirke

som er et følsomt barometer for samfundets bund

-En opsøgende kirke

som møder mennesker der, hvor de er

-En provokerende kirke

som vil holde kirken fast på dens ansvar for de svage

Korshærens arbejde udgår, som korshærschef og biskop Haldor Hald formulerede det, ikke fra et skrivebord, men fra et alterbord. Således er Korshærens forankring i Sct. Pauls kirke og sogn af afgørende og vital betydning for vores arbejde.

Se nedenstående links for mere information om korshærens arbejde på landsplan og i Århus.

Kirkens korshærs officielle hjemmeside  


Århus-arbejdets genbrugsbutikker


Arbejdet med folk uden bolig på Tre Ege, Kirkens Korshær - Århus


Kirkens Korshærs døgnvarmestue Århus