Korshærens arbejde

Tilknytningen til sognet udtrykker sig på fire forskellige felter:

- Korshærspræsten er ansat i Sct. Pauls kirke med en ansættelseskvote på 25% som sognepræst, og 75 % som Korshærspræst. Menighedsrådet og sognet medarbejder medvirker til, at Kirkens Korshærs tjeneste har den kristne forkyndelse i centrum. Og sognet bliver gennem korshærspræstens arbejde og forkyndelse også informeret om og forhåbentlig engageret i Kirkens Korshærs hele virke i hele Aarhus. 

Kirken Korshær i Aarhus består af:

1. Døgnvarmestue i Nørre Allé 25.
2. Varmestue for grønlændere, Naapiffik, Kalkværksvej 2
3. Stofindtagelsesrum, Kalkværksvej 15
4. Ungeherberg, Kalkværksvej 15
5. Forsorgshjem Tre Ege, Ormslevmøllevej 15, Brabrand
6. Bustiksværksted Mö & Flös, Mejlgade 19
7. Cykelværksted DOKK1, Mindet 6
8. Træværksted, Nørre Allé 25
9. Syværksted, Nørre Allé 25
10. Ungeindsatsen, Nørre Allé 25
11. Ferielejren Helligsø, Thy
12. Korshærspræsten

Hertil kommer en lang række aktiviteter indenfor f.eks. kommunikation, events, konferencer, der alle er med til at synliggørre og formidle information og empati for byens socialt udsatte borgere. 


Korshærsgudstjenesten afholdes hver 3. onsdag i måneden kl. 19.30 (undtagen juli).
En gudstjeneste, der har en levende, broget menighed. En gudstjeneste med både personlig absolution (syndstilgivelse) og nadver. Efter hver gudstjeneste er der kaffebord, fællessang og nyheder om Korshærens virke. Et dejligt fællesskab, som alle er velkomne til at deltage i. Vi slutter 21.30.