Sjælesorgsnetværk

Jesus i Gethsemane have

Èn 
at tale 
med

Et sjælesorgsnetværk ved Sct. Pauls Kirke under ledelse af sognepræst Flemming Baatz Kristensen

Hvad er sjælesorg?
Kort kan man sige, at sjælesorg er omsorg for sjælen og omsorg for det hele menneske. En sjælesørgerisk samtale er en mulighed for at tale med et ganske almindeligt menneske om det, vi tumler med i livet, stort eller småt. Der er ingen regler for, hvad man kan tale om, det kan være almindelige hverdagsting, og det kan være spørgsmål om f.eks. livet, døden og Gud.

”Et sjælesorgsnetværk ved Sct. Pauls Kirke”
”Et sjælesorgsnetværk ved Sct. Pauls Kirke” er tænkt som et supplement til muligheden for at søge sjælesorg hos Folkekirkens præster. Sjælesorg er en embedspligt for præsterne og præsten er underlagt tavshedspligt. Men vi 0finder, at der er der mange andre mennesker, som har evner for og gaver til at yde sjælesorg.

Sjælesorgsnetværket består for tiden af syv personer, som står til rådighed for samtale. Alle har arbejdet med sjælesørgeriske spørgsmål. Det ligger i sagens natur, at indholdet i sjælesorgssamtaler ikke videregives. Sjælesorgsnetværkets ledelse tager ansvar for, at der gives supervision og undervisning til sjælesørgerne.

Ud over mulighed for sjælesorg, arrangerer Sjælesorgsnetværket ind imellem også foredrag om sjælesørgeriske emner. Hold øje med kirkebladet og her på kirkens hjemmeside

Netværkets ledelse:
Flemming Baatz Kristensen, sognepræst ved Sct. Pauls kirke, er den ansvarlige leder af sjælesorgsnetværket. Han har mange års erfaring som sjælesørger og har undervist i sjælesorg på Diakonhøjskolen og på Teologi for Lægfolk og været medlem af Forum for Sjælesorg ligesom han holder mange foredrag om sjælesørgeriske emner og har skrevet artikler og bøger med sjælesørgerisk indhold. Tlf. 86 14 35 80 – fbk@km.dk

Flemming Baatz Kristensen har også mange års erfaring omkring det personlige skriftemål. En fredag om måneden sidder han to timer fra kl. 16-18 i kirkens præsteværelse, hvor man kan henvende sig. Se nærmere kirkeblad og hjemmesiden. Har man brug for skriftemål på andre tider end de to fredagstimer, er man velkommen til at henvende sig for en anden tid.

Elisa Tolstrup Andersen

Lærer og billedkunstner. 
Er interesseret i sjælesorgsarbejde og i at møde mennesker og stiller sig derfor til rådighed for samtale. 
Tlf. 23 96 65 28.

Jette Colding Godsk
Diakon/Lærer/Coach. Under uddannelse til psykoterapeut. Du er meget velkommen til at henvende dig til mig med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt møde. Tlf. 30 22 54 00.

Flemming Baatz Kristensen
Se beskrivelse under netværkets ledelse ovenfor.

Malene Kruse Christensen
26 år og  lægestuderende. Jeg ser det som en stor ære at kunne lægge øre til et menneske, der fortæller om, hvad der rører sig i livet, og du er velkommen til at kontakte mig med stort som småt. Jeg har primært erfaring med samtaler med teenagere og unge. Tlf. 22639031 Mail: malene.kruse@hotmail.com

Britta Toft
Lærer / cand. phil. Har mange års erfaring med bl.a. personaleledelse og har uddannelse som procesleder og coach. Kender til at tale med mennesker i mange forskellige livssituationer og udfordringer.
 Tlf. 51 46 65 40.

Annette Baldus Vestergaard 
Sygeplejerske. Har erfaring med at møde og tale med mennesker i mange forskellige livssituationer. 
Tlf. 23 96 69 98.

Hvis du vil tale med en sjælesørger inden for netværket:
Ønsker du at tale med en af sjælesørgerne, er du velkommen til at henvende dig direkte til sjælesørgerne telefonisk for at aftale en tid.

Det koster ikke noget at benytte sig af sjælesorgsnetværket ved Sct. Pauls kirke.

Evt. ændringer kan findes her på hjemmesiden

Tid og sted:
Aftales mellem dig og den, du vil tale med. Som pladsforholdene er i kirken pt., vil samtalerne ofte foregå privat hos dig eller hos sjælesørgeren.