Sorg skal bæres, ikke behandles!

Tabet af f.eks. en ægtefælle eller et barn kan sætte livet i stå. Men erfaringer viser, at det er muligt at genfinde lys og livsmod sammen med ligestillede - i en sorggruppe.

Sorg skal bæres, ikke behandles! 

Men byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er flere til at løfte - f.eks. i en sorggruppe..

Udsagn fra sorggruppedeltagere:

- Den, der selv har mistet, ved, hvor svært det kan være for andre at forstå sorgen..

- Det er en blanding af nøgternhed og medfølelse, som vil have sorgen op til overfladen for at give forløsning, så man ikke bliver låst fast i smerten - men kommer videre med livet...

- Jeg ved godt, at det i høj grad er et selvhjælps-arbejde -  men uden den hjælp, jeg har fået, til at sætte nogle fundamentale ting  ind i det rette perspektiv, var jeg ikke blevet frisat fra skyld og skam. Havde ikke fået vendt sorg og vrede til kærlighed og forståelse for, at der er ting i livet, man må lade ligge og overlade til højere magter at tage sig af..

Dén erkendelse ligger bag oprettelsen af en halv snes ”sorg- og livsmodsgrupper” i sogne i Aarhus Kommune.  Her mødes efterladte og deler savnet og smerten ved at have mistet - og forsøger sammen at genfinde livsmodet.  Mange har allerede haft stort udbytte deraf - og der er plads til flere..

Ønske om deltagelse i en sorg- og livsmodsgruppe kan rettes til den lokale sognepræst eller til Folkekirkesamvirket i Århus, der bl.a. varetager kvalifikation af de frivillige sorggruppeledere.

Udover egen faglig ballast bliver sorggruppelederne løbende klædt på til opgaven via faglitteratur, professionel supervision og deltagelse i netværksmøder.

Samvirket har fået økonomisk støtte fra Trygfonden til at igangsætte sorggrupperne, som er geografisk fordelt over de næsten 50 sogne i Århus, der udgør Folkekirkesamvirkets medlemsskare.

Også børn mister..

Desværre vil der altid være børn, som alt for tidligt i livet oplever at miste én af sine forældre. Også for dem – og måske endnu mere end for de voksne - gælder det, at det gør godt at møde andre i samme situation; at opdage, at man ikke er alene i verden med sin smerte og sit savn. 
Folkekirkesamvirket tilbyder børn, der har mistet, deltagelse i en børnesorggruppe under kyndig frivillig ledelse.

Deltagelse i sorggrupperne er gratis og åbent for alle - på tværs af sogne.


Artiklen er udarbejdet af:

Flemming Lindeløf Rasmussen, 
sekretariatsleder for Folkekirkesamvirket i Århus

Yderligere oplysninger:  www.folkekirkesamvirket.dk   tlf. 24 815 817