Formiddagshøjskolen i Sct. Pauls

Formiddagshøjskolen Forår 2019

 

 

Tema: Salmebogens 450 års jubilæum

 

 

 

På baggrund af 450 året for den første samlede danske salmebog vil vi i vinter/forårssæsonen belyse vores lange tradition med salmesang i kirken. Vi vil bevæge os rundt om traditionen som katten om den varme grød, og slå ned på forskellige sider af salmernes lange tradition.

 

En af Danmarks absolut førende eksperter på salmekundskab Jørgen Kjærgaard lægger ud med at give en indføring i selve begrebet, hvad er en salme? Hvad har kendetegnet salmer overfor andre sange og musiktraditioner.

 

Erik Møller vil bruge en formiddag på at fremlægge sine egne motetter, som han har udgivet sammen med kirkens Cantor og organist Thomas Kristian Nielsen.

 

Flemming Baatz vil tage os igennem en tour de force omkring hvilke slags salmer, der anvendes i hvilke sammenhænge såvel i liturgier i kirken som i menneskelivets tildragelser i øvrigt.

 

Formiddagshøjskolen får også besøg af en af de meget anerkendte nulevende salmedigtere, Iben Krogsdal, der under titlen ”Salmer fra dybet – engang var vi taknemmelige” vil fortælle om det at stå på skuldrende af en lang og stærk tradition og derfra at nyfortolke gamle bibelske salmer ind i en moderne virkelighed.

 

Morten Aagaard vil give os et udvidet kendskab til, hvad der rører sig på fornyelsesfronten med øvrige moderne salmer og nulevende salmedigtere, og hvad deres bud er på, hvad man med mening kan synge i en kirke i dag.

 

I en sidste afstikker vil kirke- og kulturmedarbejder Martin Frøkjær-Jensen give en indføring i en af vor tids store tilløbsstykker i Folkekirken for nybagte forældre, ”Babysalmesang”. Sæsonen afsluttes med at vi tager på udflugt til Vedersø og ser Kaj Munks præstegård. Denne ekskursion, som kræver særlig forhåndstilmelding, handler mere generelt om Kaj Munk og hans virke (han er nemlig kun repræsenteret med en enkelt salme i salmebogen), Herigennem markeres det, at det i år også er 75 året for hans henrettelse som følge af hans modstand mod den tyske besættelsesmagt.

 

Vi håber mange vil have tid og lyst til at lægge en tur forbi vores formiddagshøjskole til godt fællesskab, kaffe/te m. brød, foredrag og efter en god frokost en kort afrunding med dagens salme og et fadervor.

 

Pris pr. gang inkl. formiddagskaffe m. brød og frokost er 45 kr.

Enhver er velkommen, - der kræves ikke forhåndstilmelding.

                                                             Martin Frøkjær-Jensen, Kirke- og kulturmedarbejder

 

Program:

 

Dato

Navn

Titel

26.02

Jørgen Kjærgaard

Hvad er en salme?

12.03

Erik Dybdal Møller

Mine motetter

26.03

Flemming Baatz Kristensen

Hvordan bruger vi salmer

09.04

Iben Krogsdal

Salmer fra dybet

30.04

Morten Aagaard

Fornyelse af salmesangstraditionen

14.05

Martin Frøkjær-Jensen

Babysalmesang..

 

28.05

Martin Frøkjær-Jensen

Ekskursion 9.30-18:00

 Til Vedersø præstegård – inkl. frokost,foredag og rundvisning og kaffebord. Pris 300 kr.

 

  

Dagsprogram ved formiddagshøjskolen

  • 9:30-10:00 Ankomst, afregning og kaffe/te m. brød
  • 10:00-11:10 Foredrag inkl. evt. spørgsmål
  • 11:10-11:20 Pause
  • 11:20-11:50 Frokost inkl. 1 øl/vand
  • 11:50-12:00 Meddelelser samt kort afrunding på formiddagen med salme og fadervor