Luther - foredragsrække ved Baatz Kristensen

Det andet år med Luther og reformationen og hvad de kan betyde for vores liv som kristne i dag..
 

Bibelundervisning på en anden måde.

I 2017 skal vi fejre 500året for reformationen! Med udgangspunkt i den begivenhed tog vi allerede  i 2016 fat på at leve os ind i hvad det var Luther opdagede, hvad reformationen gik ud på og hvad den evangelisk-lutherske kirke, som er vores kirke, står for.

Den bibelundervisning, der har fundet sted i Sct. Pauls sogn siden 2007 seks gange årligt med Mandagsfællesskabet, Midtvejsfolket i Sognehuset og Eben Ezer i Brammersgade 4 som værter, har i de her to år dermed fået en lidt anden karakter. Men de er selvfølgelig stadig for alle, også dem der ikke kommer i et af disse fællesskaber.

I 2016 blev vi næsten færdige med Luthers liv. Her så vi på hans tanker og vi har hele tiden søgt at sætte dem i relation til os i dag. I foråret 2017 skulle vi gerne blive færdige med Luthers liv, hvis man da kan det, og herefter arbejder vi videre med hvad evangelisk-luthersk kristendom nærmere går ud på, hvad det evangelisk-.lutherske har givet os og hvordan vi i dag kan trække på denne gode arv samtidig med at situationen på en del områder er meget anderledes end dengang.

For i dag kender vi katolikker, ortodokse og reformerte kristne bedre end tidligere. Alle steder er der sket en udvikling. Vi er ikke de samme som for 500 år siden. Hvad kan den evangelisk-lutherske lære, tro og spiritualitet byde ind med over for de andre? Og omvendt hvad har 500 års historie efter reformationen lært os om vores svagheder? Kan vi reparere på dem? Kan vi lære af de andre, kan de supplere os, så det ikke kun er os, der kan give de andre noget, men de kan også hjælpe og inspirere os til at leve som autentiske kristne i dag?

På denne særlige måde kan Bibelen måske åbnes for os på ny. Det var i hvert fald Luthers mening med reformationen at Ordet skulle lyde og skinne. Og det vil altid være et særkende for den kirke, der er præget af ham. Den kaldes derfor sigende nok for Ordets kirke.

Program 2017:

Nedenfor følger datoer, hvor møderne holdes og hvem der er værter.  Aftenerne begynder kl. 19.30. og slutter ca. 21.30.

Mandag den 23. januar i Sognehuset, værter: Midtvejsfolket.

Mandag den 20. marts i Sognehuset, værter: Mandagsfællesskabet.

Tirsdag den 6. juni i Eben Ezer, værter: Eben Ezer.

Mandag den 21. august i Sognehuset, værter: Midtvejsfolket.

Mandag den 9. oktober i Sognehuset: værter: Mandagsfællesskabet.

Tirsdag den 28. november i Eben Ezer, værter: Eben Ezer

Ret til ændringer forbeholdes!

Velkommen til alle der er optaget af disse spørgsmål.

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen, 21863580; 86143580

Læs handout fra foredragsrækken

Du kan downloade handouts her.

 

21. 8. 2017 om Luther og Maria II