Midtvejsfolket

Midtvejsfolket 2018-2019

 

I Sct. Pauls kirke har der nu i 26 år eksisteret et fællesskab, kaldet Midtvejsfolket. Vi er en ret stor gruppe, hvor deltagerne er fra 50 år og opad.

Vi samles normalt én gang om måneden (nogle gange flere gange) næsten altid i Sct. Pauls Sognehus kl. 19.30-21.30.

Vi arbejder med forskellige emner, som deltagerne ønsker behandlet. Vi er nysgerrige og søger svar. Aftenen forløber normalt sådan, at vi, efter en velkomst og en salme, lytter til en indføring i det annoncerede emne ved undertegnede. Vi arbejder for tiden med et af apostelen Paulus vigtigste breve, Romerbrevet. Vi lægger vægt på samtalen i gruppen, derfor må man gerne afbryde indlederen ligesom vi taler sammen om stoffet, når indlederen er færdig.  

 

Et lille team sørger for aftenkaffe med lidt spiseligt til. Efter kaffepausen er der lidt meddelelser og afslutning.

Én gang om året spiser vi en middag sammen for at fejre fællesskabet og glæde os med hinanden. Til denne aften er tilmelding nødvendig

Da vi har lidt forskellige udgifter, betaler hver deltager 50 kr. i kontingent for hele sæsonen. Vores kasserer, Vagn Mikkelsen, tager imod kontingentet på mødeaftenerne eller på Midtvejsfolkets konto: Reg.: 8140, kontonr. 000 145 2886.

 

Vi fortsætter et samarbejde med Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls Kirke og Eben Ezers tirsdagsmøder i Brammersgade 4 om seks årlige aftener med Bibelundervisning. For tiden er emnet Luthers lille katekismus. Til disse aftener er Midtvejsfolket vært for to årlige arrangementer, som falder på vores egen mødeaften, og de to andre fællesskaber er også værter to gange, og så er ideen, at vi ’besøger’ hinanden. Kommer man ikke nogen af de tre steder, er man selvfølgelig velkommen til Bibelundervisningen alligevel. Der holdes i denne sammenhæng også en række katekismusgudstjenester nogle søndage kl. 16. Se gudstjenestelisten i kirkebladet og på kirkens hjemmeside. 

Vi samles en god og stor flok til Midtvejsfolkets møder. Vi ser ofte nye ansigter, så kom og vær med og tag gerne en eller flere med. Vi har hjerterum og husrum! Tilmelding er ikke nødvendig, kun til vores årlige middag, se nedenfor. Velkommen!

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede: Strandvejen 114, 8000 Århus C, 21 86 35 80, fbk@km.dk

 

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen, sognepræst

 

2018:

 

Mandag 20. august kl. 19.30: 

Bibelundervisning. Vi er værter. Luthers lille katekismus

 

Mandag 17. september kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

Mandag 1. oktober kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

Onsdag 10. oktober 19.30: 

Romerbrevet

 

Mandag den 29. oktober kl. 19.30: 

Bibelundervisning. Mandagsfællesskabet er værter

Luthers lille katekismus

 

Fredag den 9. november kl. 18.30: 

Midtvejsfolkets årlige middag

NB: kl. 18.30.  Pris: 175 kr. for middagen. Tilmelding er nødvendig til denne aften.  Bindende tilmelding senest lørdag den 3. november til: Johanne Markvart, Vegavej 55, 8270 Højbjerg, 86 14 26 61, jpm@email.dk

 

Mandag den 19. november kl.19.30: 

Romerbrevet

 

Tirsdag 27. november kl. 19.30: 

Bibelundervisning. Vært: Eben Ezer. Foregår i Brammersgade 4

Luthers lille katekismus

 

Mandag 3. december kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

2019:

 

Mandag 21. januar kl. 19.30: 

Bibelundervisning. Vi er værter

Luthers lille katekismus

 

 

Mandag den 11. februar kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

Onsdag 6. marts kl. 19.30: 

Askeonsdagsgudstjeneste i kirken

Midtvejsfolket vært ved cafeen efter gudstjenesten

 

Mandag den 25. marts kl. 19.30: 

Bibelundervisning. Vært: Mandagsfællesskabet

Luthers lille katekismus

 

Mandag den 15. april kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

Mandag den 6. maj kl. 19.30: 

Romerbrevet

 

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30: 

Bibelundervisning, Vært: Eben Ezer.  Foregår i Brammersgade 4

Luthers lille katekismus

 

Mandag den 17. juni kl. 19.30: 

Romerbrevet