Midtvejsfolket

I Sct. Pauls kirke har der nu i 27 år eksisteret et fællesskab, kaldet Midtvejsfolket. Vi er en ret stor gruppe, hvor deltagerne er fra ca. 50 år og opad…

 

Vi samles normalt én gang om måneden (ofte flere gange) i Sct. Pauls Sognehus kl. 19.30-21.30.

 

Vi arbejder med forskellige emner, som deltagerne ønsker behandlet. Vi er nysgerrige og søger svar. Vi kender det endnu ikke som vi bør kende det og hjælpes ad med at trænge ind i tingene for at få lys over tingene og finde vej.

 

Aftenen forløber normalt sådan, at vi, efter en velkomst og en salme, lytter til en indføring i det annoncerede emne normalt ved undertegnede. Vi arbejder for tiden med et af apostlen Paulus vigtigste breve, Romerbrevet. Vi skal i gang med sidste halvdel af dette fantastiske brev. Derefter ser vi hvad forsamlingen ønsker, vi så skal arbejde med …

Vi lægger vægt på samtalen i gruppen, derfor må man gerne afbryde indlederen, ligesom vi taler sammen om stoffet, når indlederen er færdig.  

 

Et lille team sørger for aftenkaffe med lidt spiseligt til. Efter kaffepausen er der lidt meddelelser og afslutning.

 

Én gang om året spiser vi en middag sammen for at fejre fællesskabet og glæde os med hinanden. Til denne aften er tilmelding nødvendig.

 

Da vi har lidt forskellige udgifter, betaler hver deltager 50 kr. i kontingent for hele sæsonen. Vores kasserer, Vagn Mikkelsen, tager imod kontingentet på mødeaftenerne eller på Midtvejsfolkets konto: Reg.: 8140, kontonr. 000 145 2886.

 

Midtvejsfolket oplever sig som en del af Sct. Pauls kirke og mange af dem, der kommet i Midtvejsfællesskabet, er også engageret i andre sider af livet i Sct. Pauls kirke.

Bl.a. har vi i en årrække haft et samarbejde med to andre fællesskaber i kirken og sognet omkring Bibelundervisning. Det ophører nu og i stedet henviser vi dels til seks aftener i Sognehuset kl. 19.00-21.30 kaldet ”Pitstop på menigheden” om det at være kristen i 2019 og dels en række Katekismusgudstjenester nogle søndag eftermiddage kl. 16, i dette år om Fadervor. Datoer for ”Pitstop på menigheden” og katekismusgudstjenester findes nedenfor i programmet. Der findes tillige et særligt program/plakat for såvel ”Pitstop på menigheden” som Katekismusgudstjenesterne.

 

Vi samles en god og stor flok til Midtvejsfolkets møder. Vi ser ofte nye ansigter, så kom og vær med og tag gerne en eller flere med. Vi har hjerterum og husrum! Der er megen omsorg og munterhed tilstede. Tilmelding er ikke nødvendig, kun til vores årlige middag, se nedenfor.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede: Strandvejen 114, 8000 Århus C, 21 86 35 80, fbk@km.dk

 

Velkommen i Midtvejsfolket og tag gerne nye med…

 

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen, sognepræst

 

Program:

 

Torsdag 15. august kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Søndag 25. august kl. 16.00

 

Katekismusgudstjeneste: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere”

 

Søndag den 15. september kl. 16.00

 

Katekismusgudstjeneste: ”Og led os ikke i fristelse”

 

Torsdag 26. september kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Torsdag 3. oktober kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Onsdag 9. oktober 19.00:

 

Pitstop for menigheden I: ”At være kristen og discipel i 2019” ved Flemming Baatz Kristensen

 

Mandag 28. oktober kl. 19.00:

 

Pitstop for menigheden II: ”På vandring med Gud” ved Peder Kølle

 

Mandag 4. november kl. 19.00:

 

Pitstop for menigheden III: ”At tale med andre om Gud” ved Nicolaj Wibe

 

Fredag 8. november kl. 18.30:

 

Midtvejsfolkets årlige middag

NB: kl. 18.30.  Pris: 175 kr. for middagen. Tilmelding er nødvendig til denne aften.  Bindende tilmelding senest lørdag den 2. november til: Johanne Markvart, Vegavej 55, 8270 Højbjerg, 86 14 26 61, jpm@email.dk

 

Onsdag 13. november kl. 19.00:

 

Pitstop for menigheden IV: ”At forvalte sit liv” ved Andreas Østerlund Nielsen

 

Mandag den 25. november kl.19.00:

 

Pitstop for menigheden V: ”Udrustet med nådegaver” ved Jørgen Jørgensen

 

Mandag den 2. december kl. 19.00:

 

Pitstop for menigheden VI: ”Under forvandling” ved Bodil Skjøtt

 

Torsdag 5. december kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Søndag 22. december kl. 16.00:

 

Advents-Katekismusgudstjeneste: ”Men fri os fra det onde”

 

2020:

 

Søndag 5. januar kl. 16.00:

 

Helligtrekongers-Katekismusgudstjeneste: ”Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen”

 

Mandag 13. januar kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Mandag 3. februar kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Søndag 23. februar kl. 16.00:

 

Katekismusgudstjeneste: ”Fadervors betydning og brug i vores liv”

 

Onsdag 26. februar kl. 19.30:

 

Askeonsdagsgudstjeneste i kirken ved Baatz Kristensen. Prædikant: Præst i Metodistkirken Ove Sørensen

Vi er vært ved cafeen efter gudstjenesten

 

Mandag den 23. marts kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Søndag 5. april kl.16.00:

 

Palmesøndags-Katekismusgudstjeneste: ”Dåben”

 

Mandag 20. april kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Mandag 18. maj kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

Mandag den 15. juni kl. 19.30:

 

Romerbrevet

 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes