Midtvejsfolket

Midtvejsfolket 2017-2018

 

I Sct. Pauls kirke har der nu i 25 år eksisteret et fællesskab, kaldet Midtvejsfolket, noget vi skal fejre i dette efterår (se nedenfor). Vi er en ret stor gruppe, der ikke kan kaldes unge, men vi er unge af sind! Vi er fra 50 år og opad …

Vi samles normalt én gang om måneden næsten altid i Sct. Pauls Sognehus kl. 19.30-21.30.

Vi arbejder med forskellige emner, som deltagerne ønsker behandlet. Vi er nysgerrige og søger svar. Aftenen forløber normalt sådan, at vi, efter en velkomst og en salme, lytter til en indføring i det annoncerede emne, oftest ved undertegnede, eller vi går med det samme i gang med at drøfte det afsnit i Bibelen eller en anden bog, vi skal arbejde med. I år vil vi arbejde med Paulus, som har givet navn til vores kirke, hans person, hans breve og begynder på det vigtigste af hans breve, Romerbrevet. Vi lægger vægt på samtalen i gruppen, hvor der er frihed til byde ind med indlæg, men også til ’blot’ at være med og lytte.

 

Et lille team sørger for aftenkaffe med lidt spiseligt til. Efter kaffepausen er der lidt meddelelser og afslutning.

Én gang om året spiser vi en middag sammen. Til denne aften er tilmelding nødvendig

Da vi har lidt forskellige udgifter, betaler hver deltager 50 kr. for hele sæsonen i kontingent. Vores kasserer, Vagn Mikkelsen, tager imod kontingentet på mødeaftenerne eller på Midtvejsfolkets konto: Reg.: 8140, kontonr.: 000 145 2886.

 

Vi fortsætter et samarbejde med Mandagsfællesskabet ved Sct. Pauls Kirke og Eben Ezers tirsdagsmøder i Brammersgade 4 om seks årlige aftener med Bibelundervisning med gennemgang af forskelligt stof, se programmet. Her er Midtvejsfolket vært for to årlige arrangementer, som falder på vores egen mødeaften, og de to andre fællesskaber er også værter to gange, og så ’besøger’ vi hinanden. Kommer man ikke nogen af de tre steder, er man meget velkommen til Bibelundervisningen alligevel.

Vi samles en god og stor flok til Midtvejsfolkets møder. Vi ser ofte nye ansigter, så kom og vær med og tag gerne en eller flere med. Vi har hjerterum og husrum. Tilmelding er ikke nødvendig, kun til vores årlige middag, se nedenfor. Velkommen!

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede: Strandvejen 114, 8000 Århus C, 86 14 35 80, fbk@km.dk

 

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen, sognepræst

 

Mandag 21. august, kl. 19:30:

Bibelundervisning. Vi er værter

Luther og reformationen og hvad de kan betyde for vores liv som kristne i dag -  X

 

Mandag 18. september, kl. 19:30:

Paulus og hans dramatiske liv

 

Mandag 9. oktober, kl. 19:30:

Bibelundervisning. Mandagsfællesskabet er værter

Luther og reformationen og hvad de kan betyde for vores liv som kristne i dag -  XI

 

Fredag 27. oktober 18:30:

MIDTVEJSFOLKETS 25 ÅRS JUBILÆUMSFEST

NB: kl. 18.30.  Pris: 150 kr for middagen. Tilmelding er nødvendig til denne aften.  Bindende tilmelding senest lørdag den 21. oktober til: Johanne Markvart, Vegavej 55, 8270 Højbjerg, 86 14 26 61, jpm@email.dk

 

Mandag den 13. november, kl.19:30:

Romerbrevet – Indledning om brevet

 

Tirsdag 28. november, kl. 19:30:

Bibelundervisning. Vært: Eben Ezer.

Luther og reformationen og hvad de kan betyde for vores liv som kristne i dag - XII

 

Torsdag 14. december, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 1

 

Mandag 8. januar, kl. 19:30:

Bibelundervisning. Vi er værter.

Katekismusgudstjeneste i kirken med drøftelse og kaffe i Sognehuset

 

Mandag den 29. januar, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 2

 

Onsdag 14. februar, kl. 19:30:

Askeonsdagsgudstjeneste i kirken.

Midtvejsfolket vært ved cafeen efter gudstjenesten

 

Torsdag den 1. marts, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 3

 

Mandag den 12. marts, kl. 19:30:

Bibelundervisning. Vært: Mandagsfællesskabet.

Katekismusgudstjeneste i kirken med drøftelse og kaffe i Sognehuset

 

Onsdag den 4. april, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 4

 

Mandag den 23. april, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 5

 

Onsdag den 3. maj, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 6

 

Onsdag den 30. maj, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 7

 

Tirsdag den 5. juni, kl. 19:30:

Bibelundervisning, Vært: Eben Ezer.

Møde om Luthers lille katekismus

 

Mandag den 11. juni, kl. 19:30:

Romerbrevet kapitel 8