Pitstop for Menigheden

 

 

 

 

 

 

 

Til efteråret 2019 kan du over en række aftener tage med på en spændende og udfordrende rejse og sammen med en række engagerede oplægsholdere udforske, hvad det indebærer at være kristen i 2019.

 

Vi søger at gå til den store mester selv og vil gå ”i mesterlære” hos ham for at finde frem til en sund kristen identitet og integritet.

 

Aftenerne foregår alle i Sct. Pauls Kirkes sognehus kl. 19.00-21.30

Tilmelding er ikke nødvendig.

Aftenerne er gratis. Der betales kun for kaffen.

 

Vi håber, du vil prioritere disse aftener.

Sæt kryds i kalenderen.

På godt gensyn!

 

Hjertelig hilsen

 

Nils Andersen, Annette Baldus Vestergaard, Simon Damgaard Bakbo, Markus Juhl 
og Flemming Baatz Kristensen, sognepræst og leder for Sjælesorgsnetværket ved Sct. Pauls Kirke.

Du kan downloade programmet som pdf fil her!

PROGRAM:

Flemming er sognepræst ved Sct. Pauls Kirke og skabte i 2005 Sjælesorgsnetværket som han er leder for. Gennem foredrag og bøger har han været særligt optaget at udvikle vores kristne selvforståelse som frihed og forpligtelse.

Onsdag den 9.10. At være kristen og discipel i 2019. Ved sognepræst Flemming Baatz Kristensen

Jesu evangelium er et glædesbudskab, som sætter mennesker fri. Samtidig ønsker Jesus at vi skal leve som hans disciple og gå i skole /stå i lære hos ham. Hvordan gør vi det på en ærlig og autentisk måde? Vi vil sammen søge ind til det befriende ved at være kristen og lade os udfordre til at følge ham, der sætter os fri.


Nicolaj er uddannet lærer og været ansat i flere kristne organisationer. Han har altid brændt for at dele budskabet om Jesus med andre og gjort mange erfaringer i årenes løb. Ikke mindst de senere år, hvor han som generalsekretær i Sømandsmissionen arbejder meget med mission, er han blevet opmærksom på nogle forhold, som han vil dele med os.

Mandag den 4.11. At tale med andre om Gud. Ved general-sekretær Nicolaj Wibe

Jesus kalder os til at dele glæden over Kristus og det at være discipel med andre. Hvor-dan giver vi noget videre, som vi har fået gratis? Hvordan kan den smittende glæde leve i os, og hvordan kan vi tale med andre om Gud, så det er naturligt og autentisk, og hvordan finder vi ud af, hvornår vi skal sige noget, og hvornår vi skal tie?


Jørgen har i mange år været sognepræst ved Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa og der arbejdet meget med og udviklet fællesskabet i menigheden. I den forbindelse har han været meget opmærksom på den udrustning, der findes i de nådegaver, Gud har udrustet os kristne med. Han har således også udgivet en bog om dette emne. Vi får del i hans indsigt og erfaringer.

Mandag den 25.11. Udrustet med nådegave. Ved sognepræst Jørgen Jørgensen

En kristen står ikke alene i denne verden, men er med i et fællesskab med andre kristne. Sammen udgør vi Kristi legeme. Jesus har udrustet os med sine nådegaver. Hvordan finder vi de gaver, han har givet os, og hvordan lader vi os udruste til at leve som Jesu disciple, til at dele det kristne budskab og gøre det, som er kærligt, sandt og godt?

Peder har i en årrække været lærer på Bibelskolen i Børkop og gennem mange år været optaget af vandringen med Gud og undervist særligt unge om denne vandring. Vi får del i nogle af hans indsigter og erfaringer.

Mandag den 28.10. På vandring med Gud. Ved bibelskole-lærer, cand. mag. Peder Kølle

 

En aften om at vandre med Gud. Hvordan gør man det rent praktisk? Hvad er vigtigt på den vandring? Hvad fortæller Bibelen om den kristnes vandring med Gud? Hvordan kan man møde de prøvelser og glæder, der knytter sig til denne vandring?

 

 


Andreas er freelance teolog og er både som præst og fagteolog optaget af kirkens og kristnes ansvar i samfundet og har fornyelig været medudgiver af en bog om vores forhold til økonomi. Han vil på en særlig måde udfordre os til at være forvaltere af det liv, som Gud har betroet os.

Onsdag den 13.11. At forvalte sit liv. Ved cand.theol. ph.d. Andreas Østerlund Nielsen

Alle mennesker er skabt i Guds billede til at være forvaltere af Guds verden. Det gælder både arbejde og fritid, vores forhold til penge, politik og den måde vi behandler jorden på. I troen på Jesus bliver vi sat fri til at varetage denne livsopgave. Men hvad betyder det i praksis?


Bodil har sammen med sin mand været missionærer i Liberia, i mange år boet i Jerusalem, hvor hun underviste, og hendes mand var præst og derefter generalsekretær i Israelsmissionen.

Mandag den 2.12. Under forvandling. Ved cand.theol. Bodil Skjøtt

Når vi kigger i et almindeligt spejl, ser vi os selv, og da bliver vi ofte meget selvoptagede. Ser vi ind i evangeliets spejl, ser vi Jesus, og ser vi ham, bliver vi præget af ham. Aldrig så vi bliver fejlfrie og syndfrie, men alligevel former Jesus os. Denne aften udfolder, hvordan Jesus kan vinde skikkelse i os, så vi på en god måde glemmer os selv, lever for Jesus og ser andre mennesker.