Pitstop på Livet efterår 2018

Introduktion:

Giv mig rum til at være menneske!  

 Vi danskere har ry for at være et lykkeligt folk og gode til at hygge os og leve sammen på fredelig vis i et ordnet velfærdssamfund.

Men det er ikke hele sandheden.

Mange af os lider under stress, vi skal være omstillingsparate, præstere topkarakterer i uddannelsessystemet for at komme i betragtning i kampen om de attraktive jobs, og vi skal løbe stadig hurtigere på arbejdsmarkedet i et ubønhørlig effektiviseringsrace. Vi får dårligere tid og overskud til hinanden og bliver fremmedgjorte over for vore nærmeste og tager stadig mere medicin og alkohol for at dulme nerver og smerter.

Op mod halvdelen af alle ægtepar bliver skilt, vi rører mere ved vores mobiltelefon end ved hinanden, vi parkerer vore børn i institutioner fra de er spæde, og giver vore gamle kummerlige vilkår på plejehjem, hvor ingen har tid til at give dem værdig pleje eller en personlig samtale. Hvorfor tonser vi bare bevidstløse derud af i et stadigt stigende tempo? Hvor blev menneskeligheden egentlig af? Og hvad har kirken at sige ind i denne barske virkelighed? Det er tid til en tænkepause og et Pitstop!  

Tidligere års Pitstop i Sct. Pauls Kirke har fokuseret på parforholdet, og det gør vi igen i år. Men vi breder temaet mere ud denne gang. Med Pitstop 2018 vil vi gerne invitere til seks spændende aftener med hvert sit tema, der dog alle er fælles om at ville hjælpe os med det helt basale: at være menneske og medmenneske.

Du kan deltage i alle seks aftner uanset civilstand, alder og livssituation, eller vælge dem ud, der appellerer mest til dig.   Velkommen!  

På Pitstopudvalgets vegne   Sognepræst Flemming Baatz Kristensen, Leder for kirkens sjælesorgsnetværk   Aftenerne foregår i Sct. Pauls Sognehus, Sct. Pauls kirkeplads 1, 8000 Aarhus C kl. 19.00-21.30. Pris: 50 kr. pr. person pr. aften, 200 kr. for deltagelse i alle seks aftener. Betaling inkluderer betaling for foredraget, kaffe og lidt frugt på aftenen Tilmelding ikke nødvendig

'Det har vi fået med fra tidligere Pitstop aftener’

Helle og Klaus Lantz:

”De tidligere Pitstop aftener som vi sammen har deltaget i, har givet os anledning til en masse gode refleksioner, og når vi kom hjem og fik aftenens emne snakket igennem, gav det os nye vinkler at anskue hinandens syn på ægteskabet, parforholdet og dets værdi. Der er ingen facit på parforholdet og ægteskabet, men det at snakke sammen er en væsentlig del af løsningen, på at sikre at man går i den samme retning. Alle par har brug for at snakke sammen, og vi har helt sikkert fået nogle snakke som vi ellers ikke ville have fået. Pitstop er en rigtig god og billig investering i sit parforhold, og vi vil helt sikkert anbefale at deltage".

Program

Torsdag den 20. september kl. 19-00-21.30 "Det vi alle længes efter" v. Peter Kofoed Herbst

Om at finde kærligheden, der hvor den er; i parforholdet, familien og blandt venner/nære relationer.
Ved Peter Kofoed Herbst

Peter er gift med Maria og har været det i mere end et halvt liv. Han er cand theol og præst for Kronjyllands Frimenighed i Randers.

Han er optaget af kærlighedens væsen, gaver og vildveje - ikke mindst ind i en tid, hvor vi som samfund kæmper med at finde vej i vore relationer.

Peter om emnet: 
Kærligheden er stærk, vidunderlig, dragende. Vi elsker at elske - undtagen når vi hader det! Kærligheden giver - og kærligheden tager imod. Kærligheden kan opleves både forførende, smuk og farlig. Hvad er det med os og kærligheden?

Vi vil gå på opdagelse i begrebet kærlighed, blandt andet med inspiration fra den britiske forfatter C. S. Lewis, som foreslår, at vi forstår kærligheden i fire forskellige dimensioner, som klæder os på til livet i både familie, venskab og ægteskab - samt i forholdet til Gud.


Torsdag den 4. oktober kl. 19.00-21.30: At være det vi er! v. Bodil Kappelgaard og Ruben Knudsen

Bodil Kappelgaard arbejder som privatpraktiserende psykolog i Aarhus og taler til kvinderne, som samles for sig. Er uddannet psykolog og har gennem de sidste 10 år arbejdet med undervisning og samtaleforløb med par, familier og enkeltpersoner. Bodil er gift med Søren og de har sammen tre børn i alderen 14, 17 og 19 år.

Bodil om emnet:

Eftersom vi er skabt i og til forbundethed, er der en nær forbindelse mellem vore relationer og vores oplevede livskvalitet. Vi trives bedst, når vores livsudfoldelse bære præg af, at egne styrker og evner kommer i spil på en sådan måde, at det bidrager og udvikler til andres livsudfoldelse. Denne aften vil tage udgangspunkt i, hvad der er givende og nærende for dig som kvinde at omgive dig med, for herigennem at bevidstgøre det udviklingspotentiale der er for udvikling af evnen til som kvinde at være modtagende såvel som givende i kontakten med andre. Mange kvinders lyst til sex ændrer sig i langvarige parforhold. Ofte vil det være mere nærliggende at spørge: Har du lyst til at have lyst? Snarere end: Har du lyst? Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om kvinders lyst til sex i langvarige parforhold, gives der inspiration til måder at tale med sin partner om såvel den følelsesmæssige som fysiske intimitet.

_______________

Ruben er 58 år, gift med Anne Mette på 36. år, far til fire, præst og psyko- og parterapeut og har en fortid som adm. direktør. I 2010 stiftede han mandearbejdet: ’Mand og Mand Imellem’ – et 8 mdr. kursusforløb for mænd. Ruben samles denne aften i et lokale med de fremmødte mænd.

Ruben om emnet:

En aften om det maskuline hvor vi vender en sten eller to for at se lidt nærmere på, hvad det er. Er det bare et spørgsmål om køn, eller der noget mere i det maskuline. Og det siges vidt og bredt i tiden, at det maskuline er i krise – så hvis det er rigtigt, hvordan ser det ser det så ud, og hvordan kommer vi ud af krisen? Vi kommer ind på skam, seksualitet, selvværd m.m. 

 


Torsdag den 11. oktober kl. 19.00-21.30: Giv mig en base v. Steen Kruuse

At danne og være familie i en tid, hvor familien er under pres, og mange nye familieformer er dukket op. Om fællesskab, tid til hinanden, delebørn, karriereproblematik, at ville det hele.

 

Steen Kruse er afdelingsleder ved Center for familieudvikling i Aarhus. Oprindeligt uddannet socialpædagog. Efteruddannet familie- og parterapeut. Arbejder med parterapi, skilsmisserådgivning og som underviser. Er gift med Tina og har 3 voksne børn.

                     

Steen om emnet:

Mange har store forventninger til hvad et parforhold og et familieliv skal give. For de fleste er det deres vigtigste relationer. Ofte investerer vi paradoksalt nok slet ikke den tid i disse relationer som vi måske egentlig kunne ønske os.

Foredraget vil omhandle det at være familie i en individualistisk kultur. Hvad er en familie? Hvorfor kan det være en udfordring at få et moderne familieliv til at hænge sammen? Jeg vil både sige noget om kernefamilien og stjernefamilien.
Stjernefamilien er den sammenbragte familie.

Mandag den 22. oktober kl. 19.00-21.30 Det skulle være så godt, men … v. Steen Palmqvist

Steen er familieterapeut og bor i Assentoft. Han er gift med Karin og har voksne børn. Har egen praksis og har arbejdet med par i 25 år og har erfaringer med de trusler, som parforhold udsættes for, så det kan ende med skilsmisse. I kan læse mere om Steen på www.palmqvistt.dk.  

Steen om emnet:

Det begyndte så godt, så hvem kunne forestille sig, at det blev så svært at være par.               

Det sker imidlertid for alle, men der hvor krisen bliver løst, styrker den parforholdet.

Årsagen til kriserne er mange, men det begynder næsten altid med, at partneren bliver en selvfølge, for: ”Du er der jo altid.” Konsekvensen bliver så let, to ensomme fugle i samme rede, så noget andet end blev vigtigere end partneren. Det er imidlertid muligt at håndtere selv de værste kriser - kom og hør hvordan.

Torsdag den 1. november kl. 19.00-21.30 ”Jeg sætter min hat, som jeg vil” v. Susanne Boel

Om mulighederne og udfordringerne ved at være single.
Hvordan imødekommer jeg som single mit behov for fællesskab og kontinuerlige relationer?

 Susanne er autoriseret psykolog. Arbejder på demensområdet i Aarhus Kommune og har egen psykologpraksis. Holder foredrag i mange sammenhænge og har skrevet artikler om feltet psykologi og tro. Single gennem mange år. 

Susanne om emnet:

”Det er ikke nemt at skulle være sig selv, men det kan jo gøres med lidt lykke og held”

Under overskriften ”Så lad mig da være menneske” skal vi se på, hvordan almenmenneskelige vilkår kan blive sat på spidsen, hvis man lever mange år som single. Ifølge psykologiens grundlægger, Freud, er livets opgave og fylde kendetegnet ved evnen til at elske og arbejde. Vi skal prøve at folde dette ud fra et singleperspektiv.

Vi skal se på, hvordan vi kan spænde ben for os selv, men også på, hvordan vi kan tage livet på os. Vi skal se på balancer i livet som single, implicitte tab, og om at gøre en dyd af nødvendigheden.

Singleliv er ikke en entydig størrelse. Indgangsvinklen til aftenen vil være, at der er mange typer singler, og at den enkelte single kan være helt forskellig udrustet til at håndtere singletilværelsen.

Onsdag den 7. november kl. 19.00-21.30 Når efteråret og vinteren sætter ind v. Flemming Baatz Kristensen

Om at blive gammel, den tredje alder med de særlige muligheder og begrænsninger det giver, herunder kunsten at være bedsteforældre.

Flemming er 65 år, cand. theol. fra Aarhus Universitet, i godt syv år sognepræst i København og i 29 år ved Sct. Pauls Kirke i Aarhus. Har holdt mange foredrag om livsfaserne og særlig seniortiden, forfatter til en række bøger, er med i kirkens omsorgsarbejde og leder for kirkens sjælesorgsnetværk. 

Flemming om emnet:

Enhver overgang i livet er en krise, som kan være hård, men også en mulighed som kan være både udfordrende og spændende. Også en senior må tage sit liv på sig og finde sig i et nyt livsafsnit, hvor man oplever at blive ældre, miste kræfter, holder med at arbejde, sygdom og gener kan komme.

Men også en tid med mange muligheder bl.a. i at gøre noget for andre, hvis man har børnebørn og kaste sig i spændende projekter og der kan vente mange spændende år i livets efterårs – og vintertid. Vi må også indse at kræfterne bliver mindre og skrøbeligheden større, men der skal leves så længe vi kan, også når vi er mere begrænsede end før.