Velkommen til Sct. Pauls Unge

Siden september 2016 har 15-20 unge mennesker (20-35 år) mødtes i sognehuset hver anden tirsdag i et nyoprettet fællesskab med navnet Sct. Pauls Unge. Fællesskabet har indtil videre fungeret uformelt og stilfærdigt, men nu er vi parate til at være mere synlige.

 

Vi begyndte at mødes, efter et stigende antal unge var begyndt at komme til gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke. Mange af os kom fra valgmenigheder i byen, som vi forlod, fordi vi savnede den klassiske lutherske højmesse fra folkekirken.

 

Hvad vi derimod kom til at savne fra valgmenighederne var fællesskabet omkring kirken. Derfor besluttede vi os for at lave denne ungdomsgruppe. I løbet af det sidste års tid har vi forsøgt at spore os ind på, hvad vi så skulle samles om i dette fællesskab.

 

Vi har mødtes omtrent halvandet år nu, hvor vi er endt op med en form, hvor vi starter aftenerne kl. 18 med fællesspisning. Kl. 19.30 starter det mere formelle program, hvor vi indleder med at synge fra salmebogen og højskolesangbogen. Derefter har vi et oplæg eller andet åndeligt indhold af forskellig karakter.

 

I begyndelsen skiftedes vi selv til at finde emner og stå for det åndelige indhold, men på det sidste er vi lykkedes med at få folk uden for fællesskabet på besøg, hvilket også er tilfældet for foråret 2018.

 

Vores mål er at få flere unge mennesker med i fællesskabet. Især de unge i sognet, som ikke kommer i kirken. Det ville vi i efteråret 2017 forsøge med to foredragsaftener, som menighedsrådet havde bevilliget penge til, at vi kunne stå for. I september kom digteren Søren Ulrik Thomsen og i november fik vi besøg af forfatter og journalist Kristian Leth. Vi havde to fantastiske aftenener.

 

Vi havde et håb om, at de to navne ville have appel bredt ud i sognet, og at vi med disse aftener kunne fortælle om vores ungdomsgruppe. Det synes vi lykkedes til fulde.

 

Vi håber, at vi i 2018 finder vi på et nyt projekt, der skal synliggøre os i sognet.

 

Program for foråret 2018:

9. januar – ”Fra kriminel til kristen” ved Martin Bentsen

23. januar – ”Et anderledes syn på helvede” ved Kristoffer Kruse, stud.theol.

8. februar – ”Er jeg virkelig en synder?” ved sognepræst Anders Thyrring Andersen

20. februar - ”Kristen etik” ved Ulrik Becker Nissen, afdelingsleder ved teologi på Aarhus Universitet

6. marts – ”Gudstjenestens liturgiske sange” ved Erik Møller, sognepræst

20. marts – ”Hvorfor døber vi?” ved Morten Aagaard, korshærspræst

3. april – ”Et forsvar for den lavkirkelige gudstjeneste” ved Jesper Fodgaard, valgmenighedspræst, tidligere formand for Dansk Oase

17. april – Film

1. maj – ”Miraklernes tid er ikke forbi” ved Emil Børty, cand.theol, ph.d.-studerende

15. maj – ”Evangeliet uden forudsætninger” ved Sabine Bech Hansen, sognepræst

29. maj ”Hvordan er man evangelisk-luthersk kristen?” ved Flemming Baatz Kristensen, sognepræst

12. juni – ”Gud elsker transkønnede” ved Jacob Munk


 

* Alle aftener begynder klokken 19.30

* For dig der er mellem 20 og 35 år
* Tilmeld dig gruppen på Facebook ved at søge på ”Sct. Pauls Unge”

 

Kontakt Filip Kruse Christensen,26156242 for yderligere information.

Tilmelding til fællesspisning kan også ske til dette nummer.