Velkommen til Sct. Pauls Unge

Siden september 2016 har 10-15 unge mennesker (20-35 år) mødtes i sognehuset hver anden tirsdag i et nyoprettet fællesskab med navnet Sct. Pauls Unge. Fællesskabet har indtil videre fungeret uformelt og stilfærdigt, men nu er vi parate til at være mere synlige.

 

Vi begyndte at mødes, efter et stigende antal unge var begyndt at komme til gudstjeneste i Sct. Pauls Kirke. Mange af os kom fra valgmenigheder i byen, som vi forlod, fordi vi savnede den klassiske lutherske højmesse fra folkekirken.

 

Hvad vi derimod kom til at savne fra valgmenighederne var fællesskabet omkring kirken. Derfor besluttede vi os for at lave denne ungdomsgruppe. I løbet af det sidste årstid har vi forsøgt at spore os ind på, hvad vi så skulle samles om i dette fællesskab.

 

Vi har mødtes omtrent 10-15 tirsdag aftener, hvor vi har indledt med at synge fra salmebogen og højskolesangbogen. Derefter har vi haft et oplæg eller andet åndeligt indhold af forskellig karakter.

 

I begyndelsen skiftedes vi selv til at finde emner og stå for det åndelige indhold, men på det sidste er vi lykkedes med at få folk uden for fællesskabet på besøg. Vi havde for eksempel sommerafslutning med et oplæg fra professor i kirkehistorie Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet.

 

Vi håber, at vi efter sommerferien må få mere kontakt med de andre fællesskaber og folk fra menigheden. Vi hjælper gerne, der hvor vi kan hjælpe, og vi modtager gerne hjælp og forslag til, hvad der kunne være spændende at arbejde med i Sct. Pauls Unge.

 

I foråret var vi glade for at få besøg af Flemming Baatz til en aften om nadveren, af Jakob Søvndal til en aften om velsignelsen og Mogens Skjøth til en aften om Sct. Pauls Kirkes historie. Vi håber at få endnu flere fra kirken på besøg i løbet af efteråret.

 

Vores mål er at få flere unge mennesker med i fællesskabet. Især de unge i sognet, som ikke kommer i kirken. Det vil vi i efteråret forsøge med to foredragsaftener, som menighedsrådet har bevilliget penge til, at vi kan stå for. Til september kommer digteren Søren Ulrik Thomsen og til november får vi besøg af forfatter og journalist Kristian Leth.

 

Vores håb er, at de to navne vil have appel bredt ud i sognet og at vi med disse aftener kan fortælle om vores ungdomsgruppe.

 

Efter foredragene finder vi på et nyt projekt, der skal synliggøre os i sognet. På et idémøde i foråret talte vi for eksempel om at arrangere natkirke, morgensang eller noget diakonalt arbejde.

 

/Jens Lyng

 

Foredrag med Søren Ulrik Thomsen

Mandag d. 4. september kl. 19:30

 

Pro Ecclesia - forsvar for gudstjenesten

 

Digteren Søren Ulrik Thomsen elsker den lutherske højmesse og krymper sig hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om.

 

I et foredrag, arrangeret af Sct. Pauls Kirkes ungdomsgruppe i Aarhus, vil digteren fortælle, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt få øjnene op for rigdommen i gudstjenesten. 

 

Han vil gennemgå gudstjenestens forskellige aspekter og perspektivere til andre kirkesamfund, han har besøgt i verden og særligt i USA.

 

På grund af begrænset plads i sognehuset kan det være en fordel at komme i god tid.

 

Foredrag med Kristian Leth

Tirsdag d. 21. november kl. 19:30

 

- om tro, videnskab og historien om det hele

 

Vi lever i et oplyst samfund. Gennem de sidste århundreder har menneskeheden fået tjek på meget: Kopernikus og Galilei fik i fællesskab gjort solen til omdrejningspunkt for jorden, Thomas Edison fik sat skik på elpæren og Alexander Fleming legede med svampe og opdagede derved penicillin. Videnskaben har på mange måder bragt os vidt og i morgen venter der forklaringer, som vi i går regnede for usandsynlige og uopnåelige.

 

Til trods for de mange svar står vi alligevel tilbage med spørgsmål, som videnskaben ikke formår at gribe om. Troen, mystikken og det uforklarlige har til alle tider draget os. 

 

Er tro og videnskab uforenelige størrelser eller lever de to i jævnbyrdighed og gensidighed i samfundet i dag? 

 

Kristian Leth (f. 1980), forfatter og musiker, udgav i 2016 bogen ”Historien om det hele”, hvori han sammen med DNA-forskeren, Eske Willerslev, udforsker videnskabens historiske forhold og det, der ligger uden for den.

 

Foredraget er arrangeret af Sct. Pauls Unge