Sogneaftner

Ons. 12. september 19:30 ”Kristendom er Nu” Martin A. Hansens liv, værk og kristendomsforståelse v. Anders Thyrring Andersen

 

På baggrund af Martin A. Hansens dagbøger og udvalgte dele af forfatterskabet belyses udviklingen i forfatterens liv og hovedtemaerne i hans værk, med særligt henblik på kristendomsforståelsen.   

         Ud fra et spændingsfelt mellem traditionen og det moderne formåede Martin A. Hansen at forene størrelser, der i Danmark ellers oftest er blevet set som adskilte. Forfatterskabet er et bud på, hvordan man i det moderne kan beskæftige sig med kristendom. Foredraget vil indkredse Martin A. Hansens særpræg som ’kristen modernist’, herunder forfatterens livslange inspiration fra Søren Kierkegaards tænkning.

 

Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie, sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus. Modtager af Blicherprisen 2009 og Martin A. Hansen Prisen 2011. Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen (2011). Har stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen, heriblandt Dagbøger 1931-55 (1999) og Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (2004).

Aftenen indgår i Litteraturkredsens efterårstema om Martin A. Hansen - læs mere om litteraturkredsen her!

Litteraturkreds

Gratis entré, kaffe/te m. brød 20 kr. Velkommen!


Onsdag d. 3. oktober 19:30 "Tro og viden" v. Hans Buhl

Tidligere tiders verdensbilleder viser, at der i det meste af menneskets historie har været en tæt sammenhæng mellem religion og naturforståelse. Men den moderne naturvidenskabs fortælling om verdens tilblivelse og livets opståen er meget forskellig fra Bibelens skabelsesberetning. Astronomerne fortæller os, at universet blev dannet ved Big Bang for godt 13 milliarder år siden, og biologerne mener, at livet har udviklet sig over millioner af år. Hvordan er de forestillinger opstået? Og hvad betyder de for vores forståelse af forholdet mellem tro og viden?  

Om mig selv kan jeg sige, at jeg er cand.scient. med fysik som hovedfag og musik som bifag. Dvs. at jeg har et ben i både den naturvidenskabelige og den humanistiske verden. Derudover har jeg en ph.d. i teknologihistorie. Siden 1995 har jeg været museumsinspektør for videnskabshistorie på Steno Museet som er en del af Science Museerne ved Aarhus Universitet.  

Gratis entré, kaffe/te m. brød 20 kr. Velkommen!


Onsdag d. 14. november 19:30 Ruslands undergang 1917-1921 v. prof. Bent Jensen

Rusland, som er et kristent land, var i 1800-tallet inde i en lovende udvikling p en lang række områder - økonomisk. juridisk, åndeligt. Livegenskabet blev ophævet, bønderne kunne derfor frit bevæge sig rundt i landet, landbrugsproduktionen steg, og Rusland var verdens største korneksportør før 1. Verdenskrig. Industrialiseringen skred også frem med imponerende vækstrater. Domstolene var uafhængige af statsmagten, og i 1906 blev der fuldstændig ytringsfrihed. Et parlament (duma) med flere partier valgt af befolkningen blev en realitet.

1. Verdenskrig afbrød denne lovende udvikling, det russiske imperium havde ikke den sammenhængskraft som de mere fremskredne britiske og franske imperier eller Tyskland og USA. Rusland brød sammen under krigens tryk. Opløsningen gav mulighed for, at en ekstrem marxistisk sekt - bolsjevikkerne - kunne erobre magten i hovedstaden Petrograd i oktober 1917. De var ekstremt hensynsløse og nedkæmpede befolkningens modstand i de følgende år. 

Den gamle kristne russiske civilisation gik under, mens bolsjevikkerne forsøgte at skabe et nyt socialistisk-ateistisk samfund under det kommunistiske partis eneherredømme.

 

Bent Jensen, dr. phil., professor på Odense Universitet 1980-2007 i Ruslands og Sovjetunionens historie, leder af Center for Koldkrigsforskning 2007-2012. Politisk redaktør på Jyllands-Posten 1989-1992.Har bl.a. skrevet Danmark og det russiske spørgsmål 1917-1924 (Disputats 1979), Sakharovs stemme (1983), Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle (1984), Den lange befrielse (1999), Stalin. En biografi (2005), Bjørnen og Haren (1999), Gulag og glemsel (2002), Ulve får og vogtere. Den kolde Krig i Danmark 1945-1991 1-2 (2015) og Ruslands undergang. Revolutioner og sammenbrud 1917-1921 (2017).

 

Gratis entré, kaffe og te: 20kr. Velkommen!