SogneaftnerOnsdag d. 14. november 19:30 Ruslands undergang 1917-1921 v. prof. Bent Jensen

Rusland, som er et kristent land, var i 1800-tallet inde i en lovende udvikling p en lang række områder - økonomisk. juridisk, åndeligt. Livegenskabet blev ophævet, bønderne kunne derfor frit bevæge sig rundt i landet, landbrugsproduktionen steg, og Rusland var verdens største korneksportør før 1. Verdenskrig. Industrialiseringen skred også frem med imponerende vækstrater. Domstolene var uafhængige af statsmagten, og i 1906 blev der fuldstændig ytringsfrihed. Et parlament (duma) med flere partier valgt af befolkningen blev en realitet.

1. Verdenskrig afbrød denne lovende udvikling, det russiske imperium havde ikke den sammenhængskraft som de mere fremskredne britiske og franske imperier eller Tyskland og USA. Rusland brød sammen under krigens tryk. Opløsningen gav mulighed for, at en ekstrem marxistisk sekt - bolsjevikkerne - kunne erobre magten i hovedstaden Petrograd i oktober 1917. De var ekstremt hensynsløse og nedkæmpede befolkningens modstand i de følgende år. 

Den gamle kristne russiske civilisation gik under, mens bolsjevikkerne forsøgte at skabe et nyt socialistisk-ateistisk samfund under det kommunistiske partis eneherredømme.

 

Bent Jensen, dr. phil., professor på Odense Universitet 1980-2007 i Ruslands og Sovjetunionens historie, leder af Center for Koldkrigsforskning 2007-2012. Politisk redaktør på Jyllands-Posten 1989-1992.Har bl.a. skrevet Danmark og det russiske spørgsmål 1917-1924 (Disputats 1979), Sakharovs stemme (1983), Stalinismens fascination og danske venstreintellektuelle (1984), Den lange befrielse (1999), Stalin. En biografi (2005), Bjørnen og Haren (1999), Gulag og glemsel (2002), Ulve får og vogtere. Den kolde Krig i Danmark 1945-1991 1-2 (2015) og Ruslands undergang. Revolutioner og sammenbrud 1917-1921 (2017).

 

Gratis entré, kaffe og te: 20kr. Velkommen!