Børnekirke under højmessen

Under højmesserne i Sct. Pauls Kirke, er der med ganske få undtagelser* børnekirke i det tilstødende sognehus. Man går direkte fra kirkerummet ned ad en trappe til det hyggelige sognehus, hvor der er stillet legetøj frem til de mindste. Her i rundgangen kan forældre også høre prædikenen gennem et højttaleranlæg. 

I det store mødelokale vil en af kirkens sognemedhjælpere og/eller dygtige frivillige arrangere bibelfortælling og sange mv. for de lidt større børn.

  * Undtaget er:konfirmationshøjmesserne i maj, søndag mellem jul og nytår samt Langfredag. Der kan endvidere forekomme 1-2 højmesser i skolernes sommerferie uden børnekirke.

Indimellem opdeles børnekirken i to tilbud; dels børnekirke for skolebørn i mødelokalet og dels børnekirke for før-skolebørn i sognemedhjælpernes kontor, som har direkte adgang til både rundgangen og mødelokalet.

I disse tilfælde kan tilbuddet for skolebørnene indeholde fortælling & samtale om tekst, sang & bøn, aktivitet & pjat og meget mere. Tilbuddet vil følge børnekirkens faste tekstrække og målrettes skolebørn. Tilbuddet ledes enten af sognemedhjælperne eller af en frivillig.

Ved aldersopdelt børnekirke kører før-skolebørnene deres eget program, som følger en fast rytme af: sang – bøn – fortælling – sang – bøn. Dagens fortælling følger ikke børnekirkens tekstrække, men i stedet dagens ansvarlige leder(e), som målretter tilbuddet til før-skolebørnene . Tilbuddet ledes enten af sognemedhjælperne eller af følgende ledere/teams: