Katekismusgudstjenester i Sct Pauls

En række gudstjenester, hvor der holdes katekismusprædikener med Luthers lille katekismus som tekst.

I dette kirkeår har Flemming Baatz Kristensen fået grønt lys fra biskoppen til at holde katekismusprædikener ved en række særlige gudstjenester. Han kalder disse gudstjenester ”Det Vigtigste”, og målet er her at tage katekismens led op et for et og opdatere dem til i dag. Det sker nogle søndage ved eftermiddagsgudstjenesten kl. 16 og ved ”fyraftensgudstjeneste special” nogle onsdage kl. 16.45. Tanken er en halv times prædiken og nadver – alt sammen holdt inden for en lille time.

”På denne særlige måde kan Bibelen måske åbnes for os på ny”, forklarer Baatz Kristensen. ”Det var i hvert fald Luthers mening med reformationen, at Ordet skulle lyde og skinne".

Mod slutningen af året skal Baatz Kristensen aflevere en redegørelse for erfaringerne til biskoppen.

Sognepræsten håber på, at han kan få mulighed for at få hele katekismen gennemgået de kommende cirka tre år.

Katekismen er en slags håndbog i kristendom, som handler om det vigtigste. Ved at deltage i disse gudstjenester får man en chance for at få del i DET VIGTIGSTE. Baatz Kristensen vil til hver gang udarbejde et "handout", man kan få med hjem og ved hjælp af det reflektere videre i sin egen opdatering af katekismens undervisning. Se hvornår gudstjenesterne holdes i efteråret på plakaten her i højre side!

 

Se handouts fra de enkelte gudstjenester i prædikenbiblioteket 

Se handouts fra katekismusaftner på undersiden her!