Nød og tak

På søndag den 22. september er det taksigelsens søndag.

Men på taksigelsens søndag møder vi også nød og afmagt og råbet om barmhjertighed. De nødstedte sendes ud på en trosrejse og der sker der noget.

Men kun en vender tilbage til Jesus og siger tak. Og i den tilbagevenden får han endnu mere og vigtigre.

Hvad gør vi, når vi har mødt noget godt? Hvad sker der med os bagefter?

At tro er at leve i takkens dimension.  

 

Højmessen begynder kl 10.

Tre børn skal døbes.

Der er aldersopdelt børnekirke under prædikenen.

Der er kirkekaffe i kirken og forhallen efter gudstjenesten.

 

Lad os mødes for at bære andre og vores egen nød frem til Gud og for at takke Jesus.

Det får vi også så meget ved.

 

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen

Sognepræs (kbf)