Ord kan slå ihjel

På søndag den 28. juli skal vi ved gudstjenesten kl. 10 møde et problem vi alle kender til:

Når vi bliver såret og sårer andre, når vi få sagt noget, der skaber afstand og spændinger. Når vi mundhugges og skændes, bliver aggressive og vrede, når uforsonlighed bider sig fast.

Jesus går på søndag ind i alt det og vil hjælpe os til en helt anden måde at leve på.

Hvordan vil han dog gøre det?

Og kan det virkelig ændre på tingene?

Det skal vi leve os ind i på søndag.

 

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

 

På gensyn!

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen

 

 

 

Her kan du læse præstens intro om den kommende søndags tekst og tema