Pinligt og flovt - eller jubel oven på sejren og pokaloverrækkelsen?

På torsdag den 30. maj er der gudstjeneste kl 10.

 

40 dage efter påske med festen for Jesu opstandelse festen for Jesu himmelfart.

Kristi himmelfarts dag er den anden stor Kristusfest i påsketiden.

 

For nogle en dag hvor man håner og gør grin med kristendommen og nogle kristne er flove og pinligt berørte over den himmelfart.

Men det er der ingen grund til. Tværtimod. Kom og hør hvorfor og kom med til en jubelfest for noget stort, der er sket og som gør os både opadvendte, udadvendte og indadvendte på den gode måde.

 

Der er Børnekirke under prædikenen.

Der er kirkekaffe efter gudstjenesten både bagerst i kirken og i forhallen. Er vejret godt kan man nyde kaffen og snakken med andre ude på kirkepladsen.

 

På søndag den 2. juni er der også gudstjeneste kl. 10. Mere om det fra torsdag aften

Og på søndag kl. 16 er der en særlig refleksions-gustjeneste om Ensomhed.

Er du ensom? Er du ikke ensom? Ensomhed e et grundvilkår.

Også mere om det fra torsdag aften

 

På godt gensyn.

Hjertelig hilsen

Flemming Baatz Kristensen

Sognepræst (kbf)

 

 

Her kan du læse præstens intro om den kommende søndags tekst og tema