Torsdag 16:45 - en kort fyraftensgudstjeneste

Torsdag kl. 16.45 afholdes en ugentlig kort fyraftensgudstjeneste af ca. 35 minutters varighed.

Vi samles i kirkens kor til bøn, salmer, en kort prædiken, skriftemål og nadver.

Enkelte torsdage i året falder på helligdage, eller der er ”Det' for børn”-gudstjenester.

Se derfor i kirkens kalender hvilke torsdage, der ikke er hverdagsaltergang.

Hvorfor gudstjenester på hverdage?

Kirken er et bedehus, såvel for den enkelte som for fællesskabet i Kristus ”…For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.” (Matthæus 18,20)

Ved kirkens begyndelse efter Jesu død, samledes disciplene for at styrkes i og ved Ham. Daglige andagter og modtagelse af Hans brød og vin (legeme og blod), tog deres udgangspunkt i Jesu ord fra Matthæusevangeliet 26,26-29, Markus 14, 22-25 og Lukas 22, 17-20.

I Apostlenes Gerninger 2, 42-47, hører vi om den første menigheds praksis og styrkelse i troen på Jesus´ ord og løfte om at være iblandt dem på konkret vis både ved nadveren og i fællesskabet om Ham/Hans navn.

Vi lever i en tid, hvor antallet af gudstjenester er blevet indskrænket til søn- og helligdage. Samtidig er der i dag mange, der ikke har nemt ved at deltage i fællesskabet på søndage i og med, at flere arbejder på søndage, og begrebet helligdage udvandes.

I Sct. Pauls Kirke blev der på menighedsrådets visionsdag i begyndelsen af 2009 udtrykt ønske om det ideelle i at kunne afholde en kort altergang dagligt, men ressourcerne og det realistiske i udfoldelsen af denne praksis endte med, at vi gik fra den dengang månedlige hverdagsaltergang om formiddagen til en nu ugentlig fyraftensgudstjeneste. Herved gives lidt flere en chance for ugentligt at deltage i gudstjenestefællesskabet.