Attester og attestbestilling

Følgende attester kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret og udskrives fra Personregistret:

 

  • Fødsels- og Dåbsattest
  • Dåbsattest (udstedes i stedet for Fødsels- og dåbsattest, hvis du er fødselsregistreret og døbt i Sønderjylland)
  • Vielsesattest ved kirkelig vielse
  • Velsignelsesattest, der attester kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
  • Personattest, der attesterer oplysninger af civil karakter, der på udskriftstidspunktet er registreret om dig i Personregistret. Civile oplysninger fremgår også af Det Centrale Personregister/CPR. Personattesten erstatter Fødselsattest, Fødsels- og Navneattest, Navneattest samt Døds- og begravelseattest

 

  • Registerindsigt. Dette er ikke en attest men et udskrift af de registreringer - både nuværende og tidligere - der er på dig i personregistret.

Du kan læse mere om attester og digital attestbestilling her.