Begravelse og bisættelse

Digital anmeldelse til kirkekontoret via borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet. 
Aftale om kirkelig handling mv. sker almindeligvis gennem et bedemandsfirma. 
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'sundhed og sygdom'.