Konfirmation

Indskrivningen sker i sognehuset. Børnene får oplysning om tidspunkt gennem skolen.