Vielse

Henvendelse til kirkekontoret. Derefter samtale med præsten forud for vielsen. Navneændring ifm. vielsen skal ske ved henvendelse til bopælssognet via borger.dk 
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'familie og børn'.