Kirkens orgler

Sct. Pauls Kirkes smukke og velklingende hovedorgel er bygget i 1960 af "Marcussen & Søn".


Orgelet har 39 stemmer fordelt på Hovedværk, Rygpositiv, Brystværk og Pedalværk.

Sct. Pauls Kirkes orgel er bygget i 1960 af Marcussen og Søn og derfor fra slutningen af den såkaldte "Orgelbevægelsesperiode". 
Dets karakter er udpræget barokinspireret, og tilhører vel gruppen af de bedste orgler fra den tid. 
I dag fremstår instrumentet noget mildere, mere syngende og mindre skarpt end oprindeligt. Det betyder at orgelmusik af komponister som Buxtehude, Bach og ikke mindst fransk barokmusik kommer til sin fulde ret på dette særdeles velklingende instrument. 

Orgelet har i efteråret 2008 gennemgået en omfattende renovering. Renoveringsarbejdet har i grundlæggende træk indebåret en totalrenovering af mekanik og skindbelægninger, indbygning af elektrisk registratur og et sættekombinationsanlæg, istandsættelse af spillebordet, tilføjelse af Terts 1 3/5´ i hovedværket samt efterintonation af pibeværket.

Orgelets disposition:

Hovedværk: 
Gedaktpommer 16, Principal 8, Rørfløjte 8, Oktav 4, Spidsfløjte 4, Quint 2 2/3, Terts 1 3/5, Oktav 2, Mixtur V, Cymbel III, Trompet 8

Rygpositiv: 
Gedakt 8, Quintatön 8, Principal 4, Kobbelfløjte 4, Gemshorn 2, Oktav 1, Sesquialtera II, Scharf IV, Krumhorn 8

Brystværk: 
Gedakt 8, Blokfløjte 4, Principal 2, Gedaktfløjte 2, Quint 1 1/3, Cymbel II, Regal 16, Skalmeje 8

Pedal: 
Principal 16, Subbas 16, Oktav 8, Gedakt 8, Oktav 4, Rørfløjte 4, Nathorn 2, Mixtur VI, Basun 16, Trompet 8, Zink 4

Klaviaturomfang: C-g3, C-f1.
Trinbetjente låger til Brystværk.
Tremulanter for Rygpositiv og Brystværk.
Sættekombinationsanlæg med 8000 kombinationsmuligheder.

Kirkens kammerorgel

Orgelet er sammen med et lignende søsterinstrument, som i dag står på University of Indiana , Bloomington, USA, blevet bygget af firmaet Marcussen & Søn i 2003. Det har i alt 4 velklingende stemmer, som er indbygget i et 115 cm højt skab af massiv eg. Det er indrettet således, at det skal spilles stående, alternativt siddende på en høj skammel.

Instrumentet anvendes ved et stort antal af kirkens koncerter som soloinstrument, til ledsagelse af solister, og det indgår i orkestersammenhænge.

Desuden benyttes instrumentet ved mindre kirkelige handlinger og andagter.
Orgelet er en kostbar gave, som blev skænket kirken i foråret 2008 af Børge Nielsen og Max Wonsylds Fond.