Kirkekontoret

Kirkekontoret (personregistrering) er åbent: mandag-torsdag 9.30-13.00 torsdag tillige 15.00-17.00. Fredag lukket.

Telefon: 86 12 21 54

mail: sanktpauls.sognaarhus@km.dk

Adresse:
Sct. Pauls Kirkeplads 1
8000  Aarhus C

Bank: 7990 - 40 72 356 (Sydbank)

Indgang ved sognehuset på kirkens venstre side.

Fødsel

Registreres af kirkekontoret på grundlag af jordemoderanmeldelsen. 

Forældre, der ikke er gift, har mulighed for at anmelde faderskab ved at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'familie og børn'.

Navngivelse

Et barn skal iflg. dansk lov navngives indenfor ½ år efter barnets fødsel. Dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Dåb

Henvendelse ved dåb og navngivning i forbindelse med dåb kan ske til kirkekontoret (tlf.: 86 12 21 54). Derefter samtale med præsten forud for dåben. 

Navngivning

Navngivning inden eller uden folkekirkelig dåb skal ske via borger.dk. 
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'familie og børn'.

Navneændring

Skal ske via borger.dk
Gebyr for navneændring udgør pt. 480 kr. (pr. 2017).
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'familie og børn'.

Konfirmation

Indskrivningen sker i sognehuset. Børnene får oplysning om tidspunkt gennem skolen. 

Vielse

Henvendelse til kirkekontoret. Derefter samtale med præsten forud for vielsen. Navneændring ifm. vielsen skal ske ved henvendelse til bopælssognet via borger.dk 
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'familie og børn'.

Dødsfald og begravelse eller bisættelse

Digital anmeldelse til kirkekontoret via borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet. 
Aftale om kirkelig handling mv. sker almindeligvis gennem et bedemandsfirma. 
Du finder formularen på borger.dk under afsnittet 'sundhed og sygdom'.

På borger.dk kan du læse mere om registrering af navne, fødsel, faderskab og ægteskab. De digitale anmeldelser foretages med NemId.
Du kan læse mere om brug og bestilling af NemId her!
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret.


Sjælesorg: En at tale med, kontakt en af kirkens præster

Skriftemål: En at skrifte for og tale med, kontakt en af kirkens præster

Frivilligt arbejde ved kirken: Henvendelse hos kirke- og kulturmedarbejder, Martin Frøkjær-Jensen

Besøgsven: Henvendelse hos kirke- og kulturmedarbejder, Martin Frøkjær-Jensen

Oplysninger om aktiviteterne i sognehuset: Kontakt kirke- og kulturmedarbejder, Martin Frøkjær-Jensen

Praktiske anliggender, nøgleudlevering mv.: 
Kontakt kirketjener Helge Randsbæk tlf. 24 27 60 10 (hverdage 9-10) eller heran@km.dk