Du er her: 

Hans Henrik Christensen er fratrådt sin stilling

Hans Henrik Christensen

Med udgangen af april måned er Hans Henrik Christensen fratrådt sin stilling som kirketjener/administrativ medarbejder ved Sct. Pauls for at tiltræde en stilling som kirketjener ved Aarhus Domkirke

Sct. Pauls Kirkes dygtige, pligtopfyldende og imødekommende medarbejder, der har været knyttet til Sct. Pauls Kirke siden 2002, Hans Henrik Christensen, har fået tilbudt et kirketjenerjob i Aarhus Domkirke. 
 Menighedsrådet vil benytte anledningen til at takke Hans Henrik for den store indsats gennem årene og samtidig ønske domkirken tillykke! 

Sct. Pauls kirke forventer snarligt at kunne præsentere en ny medarbejder efter Hans Henrik Christensen.
Finn Bruun Ravnsbæk, fmd.

Del dette: