Du er her: 

Overenskomstansat sognepræst søges til Sct. Pauls Sogn i Aarhus

Sct. Pauls Sogn i Aarhus søger en overenskomstansat sognepræst med særligt henblik på børn, unge og familier. Stillingen er en fuldtidstilling.

Sct. Pauls Sogn – et sogn med mange børn, unge og familier

Mere end halvdelen af Sct. Pauls Sogns befolkning består af unge mellem 20 og 35 år. Tilsvarende er der mange mindre børn. Sct. Pauls Kirke ønsker med denne præstestilling at sætte særligt fokus på børn, unge og familier. Vi ønsker en dynamisk og udadvendt præst, der har lyst til at række evangeliet i både ord og handling til disse målgrupper og som har erfaring med arbejdet i det kirkelige børne- og ungdomsmiljø.

 

Stillingen er opdelt i en ordinær 50 pct. sognepræstestilling og en 50 pct. præstestilling med særlig fokus på børn, unge og familier. Menighedsrådet vil søge at være behjælpelig med at finde en bolig.

 

Sognepræst

Som sognepræst bliver det din opgave at holde gudstjenester, kirkelige handlinger, yde sjælesorg og undervise konfirmander i overensstemmelse med 50 pct. kvoten.

 

Præst for børn, unge og familier

Som præst for børn, unge og familier bliver det din opgave at iværksætte aktiviteter bla. i samarbejde  med sognets to kirke- og kuturmedarbejdere og kirkens mange frivillige. Du skal videreudvikle arbejdet med skole-/kirkesamarbejdet, minikonfirmanderne og konfirmanderne. Derudover skal du have et diakonalt øje for sognets unge og leve med i Sct. Pauls Kirkes Unge, der er det nuværende etablerede ungdomsarbejde.

 

Vi lægger vægt på, at du kan opdyrke relationer til de kirkelige ungdomsorganisationer i sognet og i byen som f.eks. Frederiksbjerg KFUM og KFUK, FDF i Rømerbo, Indre Missions Unge i Eben Ezer og Ungdomskirken i Nørre Alle og unge i evt. andre kirker og organisationer.Vi ønsker ligeledes en udadvendt præst, der netværker med sognets øvrige børne- og ungdomsorganisationer, daginstitutioner, skoler, specialskole, gymnasium og kollegium.

 

Specialgudstjenester

Du skal lede en del af kirkens lovsangs- og forbørnsgudstjenester, og derfor skal du være åben over for forskellige musikgenrer herunder rytmisk musik til brug ved nogle gudstjenester. Vi ser gerne nye udspil båret af ungdomskultur.

 

Samarbejde

Menighedsrådet ønsker en initiativrig og engageret præst, som vil deltage aktivt i et godt og frugtbart samarbejde med præstekollegiet samt kirkens øvrige ansatte og frivillige. Vi har et godt arbejdsmiljø – og forventer, at du vil være en del af det!

 

 

Om Sankt Pauls Kirke

Sognet bebos af 10.115 indbyggere hvoraf 7.780 er Folkekirkemedlemmer (76,9 pct.) – (74,7 pct. på landsplan)

 

Ca. 50% af sognets befolkning er mellem 20 og 34 år.

Børnegruppen 0-19 år udgør ca. 15 pct. af befolkningen med en overvægt af børn i kategorien 0-6 år.

 

 

 

Kirkens personale

 • 3 fuldtidspræstestillinger
 • 1 kombinationspræstestilling fordelt 25 pct. som sognepræst og 75 pct. i Kirkens Korshær.
 • 1 organist
 • 30 pct. organistassistent
 • 12 koriststillinger i Sct. Pauls Kirkes Cantori.
 • 1 fuldtids kirke- og kulturmedarbejder med brede opgaver herunder omsorg, børn og kommunikation
 • 1 kombinationsstilling som kirke- og kulturmedarbejder, kirketjener og personregistreringsfører
 • 1 kombinationsstilling som kirketjener og personregisterfører     
 • 3 timelønsansatte med arbejde som kirketjener, rengøring og personregistrering
 • Menighedsråd med 12 valgte medlemmer samt kirkens præster

 

 

Kirkens særlige karakteristika og aktiviteter:

 

 • Stor teologisk bredde
 • I 2018 havde Sct. Pauls Kirke 13.280 kirkegængere til gudstjeneste samt 11.475 besøgende til kirkens koncerter.
 • Mange specialgudstjenester herunder Fyraftensgudstjenester, rytmiske Lovsangsgudstjenester,  Refleksions-gudstjenester, familiegudstjenester, Det for børn”.
 • Hjemsted for Kirkens Korshærs gudstjenester
 • Omsorgsarbejde: Besøgstjeneste, cafeen ”Stop Op”, kirkehøjskole, gudstjenester på Stefanshjemmet og Lokalcenter Dalgas. Sidstnævnte sted tillige månedlige salmesangseftemiddage ved kirke – og kulturmedarbejder.
 • Børne/famileaktiviteter, børnekirke under prædikenen ved højmesserne, ugentlig babysalmesang mv.
 • Fællesskaber i menigheden: Mandagsfælleskabet, Mandsklubben, Midtvejsfolket, De Ældres Bibelkreds og Sct. Pauls Unge

 

Henvendelse til formanden for menighedsrådet:     Finn Bruun Ravnsbæk

                                                                                       Email: fbr@aarhus.dk -Tlf. 2120 2579

 

 

Menighedsrådet har fra stiftet fået tilsagn om, at der kommer et stillingsopslag i Præsteforeningens Blad formidlet af stiftet med ansøgningsfrist mandag den 12.aug. 2019 kl. 15.00.

 

 

se mere om menighedsråd, sognestatistik mm her

Se mere om kirkens præster her

Se mere om kontakt og personale her

Del dette: