Du er her: 

Kirkerummet lukkes frem til sommer grundet renovering

Sct Pauls Kirke skal renoveres frem til sommeren 2020. Gudstjenester finder sted i sognehuset i renoveringsperioden.

Sct Pauls Kirke skal renoveres frem til sommeren 2020

Renoveringen omfatter:
- maling af samtlige overflader i kirken
- De første 4 bænkerækker erstattes af stole og nyt gulv etableres.
- der installeres nye højtalere og lydudstyr.
- der etableres mulighed for streaming af gudstjenester til f.eks. lokalcentret.
- der etableres billedløsning med projektorer og enkelte skærme i kirken

Endvidere håber menighedsrådet at få midler til renovering af altertavle og prædikestol, indkøb af flygel samt udvendig belysning af kirken.
Kirken vil under renoveringsarbejderne være lukket.

Den "nye kirke" forventes færdigrenoveret til maj/juni. Dog vil kirken være åben for konfirmationer allerede i starten af maj.
Kirkelige handlinger forlægges som hovedregel til nabokirkerne.
Under renoveringen vil gudstjenester foregå i sognehuset, som Stiftet har godkendt til midlertidig kirkerum. Antallet af gudstjenester udvides og afholdes 10.30 og 16.00 . Der vil på de fleste søndage tillige være gudstjeneste kl. 9.00. Information herom fås på kirkens hjemmeside eller folderen med det fremlagte månedsprogram.
Renoveringen foretages af menighedsrådet efter vejledning fra Drejer arkitekter, Nationalmuseet og Aarhus Stift. Der er yderligere information på kirkens hjemmeside.
Med venlig hilsen

Finn Bruun Ravnsbæk
Formand for menighedsrådet ved Sct. Pauls Kirke


Karsten Andersen
Formand for byggeudvalget

 

Du kan se visualiseringen af projektet i pdf filen her! 

Se nogen billeder af det igangværende arbejder på undersiden her!

 

 

 

 

Del dette: